Yönetsel Zaman Planlama Teknikleri

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

ZAMAN KAVRAMI :
Kelime anlamı olarak zaman, olaylarıngeçmişten bugüne gelip, geleceğe doğrubirbirini takip ettiği, bireyin kontrolüdışında kesintisiz
devam eden bir süreçtir .Ancak
zaman göreceli bir kavramdır.Zaman ; alıp satamayacağımız , başkaları ile paylaşacağımız yada ellerinden alamayacağımız , daha fazlasına ya da azına sahip olamayacağımız bir kaynaktır.

Zaman olayların ardışıklığını görerek bireyin zihninde yarattığı ve olayların bundan sonrada içinde olup gideceklerinin düşünüldüğü başı ve sonu olmayan soyut bir kavramdır.Başka bir ifadeyle zaman, bir eylemin geçtiği süredir.


mevsimlik_saat_01

 
Zaman Tuzakları

Kişiden Kaynaklanan Zaman Tuzakları :
1.Öz disiplin yokluğu
2.Bireysel hedeflerin belirsizliği

3.Erteleme ve Oyalanma
4.Dağınık masa
5.Hayır diyememek
6.Aşırı sosyal ilişkiler 
7.Kararsızlık 
8.Mükemmeliyetçilik 
9.Açık kapı politikası
10.Önceliklerin belirsizliği

11.Stres ve zaman baskısı

İşten Kaynaklanan Zaman Tuzakları :
1.Telefon Görüşmeleri
2.Beklenmeyen Ziyaretçiler 
3.Sağlıksız Çalışma Ortamı
Yönetimden Kaynaklanan Zaman Tuzakları :

 1. Yetki Devrinden
 2. Kaçınma
 3. Gereksiz Toplantılar 
 4. Krizler 
 5. Yetersiz İletişim
 6. Koordinasyon Eksikliği 
 7. Yönetsel Hedeflerin
 8. Belirsizliği 
 9. Merkezi Yönetim Anlayışı

  YÖNETSEL ZAMAN PLANLAMA TEKNİKLERİ :
  1. YETKİ DEVRİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
  Yetki devrinin getirdiği kazanç iki yönlüdür :
  1. Yöneticilerin yapmak zorunda 
  oldukları görevlerin bir kısmını altlarına devrederek kendilerinin daha önemli konularla ilgilene bilmeleri için zaman ayırmasını sağlar.

  2.Astların yetki devri yoluyla kendilerini geliştirme , sorumluluk sahibi olmayı öğrenme ,inisiyatif kullanabilme ve kendi başına karar verebilme yeteneklerini geliştirmesine imkan sağlar.
  2. YALIN ORGANİZASYONUN ETKİSİ

  Teknik ve yönetsel süreçte zaman israfına neden olan aşamaları devre dışı bırakır.
  Zaman kaybına sebep olan prosesler ve 
  bürokratik işleyiş gözden geçirilir.
  Daha hızlı ürün / hizmet üretilmesini sağlayacak ve müşteriye daha kısa zamanda ürün/hizmetin ulaştırılmasını temin edecek sistemsel döngü oluşturmaktır.
  Bu amaçla işlem sürelerini en aza indirecek ölçümlemeler, hiyerarşik kademelerde elemeler, gereksiz ve yararsız işlem evrelerinin 
  devre dışı bırakılması suretiyle toplam iş zamanından tasarruf sağlamak mümkündür.
  3. ETKİN İLETİŞİM SAĞLAMA

  1.Öncelikli olarak anlaşılmak ve duygularını başkalarına etkili bir şekilde iletmek.

  İletişim sürecinin üç önemli kavramı vardır :
  . Empati
  . Aktif Dinleme
  . Geri Bildirim
  4. ASTLARIN ZAMANINI YÖNETME

  Astların zamana karşı duyarlılık geliştirmesi için onlara yol göstermelidir.

  Astlarına yol gösteren yöneticiler; onları,çevrelerindeki faaliyetleri ve bunların olası etkilerini anlayacak şekilde yetiştirmeye gayret etmelidirler.

  Astlarına verdikleri görevlerin açık olması gerekir
   Astlarını bekletmemelidir.
   Astlarını işlerinden alı koymamalıdır.
  5.İSTİSNALARLA YÖNETİMİN ETKİSİ
  Tüm çalışanların kendi yönetim çerçevesi içerisinde yerine getirmesi gereken işlerin nasıl, ne zaman ve ne şekilde gerçekleştireceği 
  kurum içi talimatlarla yönlendirilirken,talimatlara çözüme kavuşturulamayacak ve istisna oluşturan durumlar üst düzey yöneticiye iletilmektedir.
  6. PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ETKİSİ
   7. SANAL ORGANİZASYONLARIN ETKİSİ 
   8. DIŞ KAYNAKALARDAN YARARLANMANIN(OUTSOURCİNG) ETKİSİ 

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*