Yönetici Asistanlarının Nitelikleri

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

YÖNETİM BECERİLERİ

* Ekip çalışması
* İnsiyatif kullanmak
* Değişen önceliklerle başedebilmek için yeterli esnekliği gösterebilmek, dakik ve hızlı olmak
* Stres ve zamansızlıkla başa çıkabilmek
* Yönetici ve diğer çalışanlara geri besleme yapabilmek, geri besleme istemek
* Personel/iletişim toplantılarında müdürünü temsil edebilmek
* Ofis giderlerini takip etmek. Maliyet indirimi çalışmalarına katkıda bulunmak.
* İç ve dış müşterilerin memnuniyetini sağlamak.
* Planlı olmak, kriz anında soğukkanlı olmak.
* İyi bir telefon tekniğine sahip olmak
* İyi bir sözlü ve yazılı iletişim tekniğine sahip olmak
* Yöneticinin yokluğunda ofis işlerinin yürütülmesi sağlamak.
* Zor ve karmaşık seyahat organizasyonlarını düzenleyebilmek.
* İyi bir raporlama tekniğine (görsel, anlaşılır, basit vb. özellikler) sahip olmak.
* İyi bir dosyalama sistemine (alfabetik, numerik, coğrafi, önem derecesi, bölümler, vb. özellikler) sahip olmak.
* Güncel ve basit yazışmaları yöneticinin yerine yapabilmek.

KİŞİSEL YETENEKLER

* Kararlı, inatçı ve sabırlı olmak
* Sadık olmak ve sır saklamak
* Dürüst ve güvenilir olmak
* Yüksek enerjiye sahip olmak
* Olayları ve insanları anımsayabilmek
* Gruba hitap yeteneğine sahip olmak
* Eleştiriye açık olmak
* Reaktif yerine proaktif olmak
* Empati yaratmak

EĞİTİM

* Mesleki tüm eğitimlere açık olmak
* Kendini geliştirme istek ve yeteneğine sahip olmak
* İyi bir zaman yöneticisi olmak
* Proje gruplarında ve takım çalışmalarında yer alabilmek
* Sayılar ve matematik prensipleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
* Yeni teknoloji ve yazılımları takip edebilmek

GENEL KÜLTÜR

* Farklı kültürler ile başa çıkabilmek
* Çevreye saygılı ve duyarlı olmak
* Topluma katkı olanaklarını değerlendirmek
* Medyayı ve şirketle ilgili haberleri takip etmek.
* Şirket içi ve dışı sosyal aktivitelerde yer almak

YÖNETİCİ ASİSTANINDAN BEKLENTİLER

* Değişen iş dünyasına ayak uydurma
* Yönetimin dinamik ortamında çalışabilmek
* Liderlik yeteneklerini geliştirmek
* Üst düzey yönetim ekibinin bir üyesi olarak çalışmak
* Yeni iletişim tekniklerini kullanabilmek
* Kişisel eğitimi sürekli kılmak

YÖNETİCİ ASİSTANININ BEKLENTİLERİ

* Hakedildiğinde takdir-teşekkür edilmelidir.
* Yönetici ve asistan sorumlulukları karşılıklı olarak konuşulmalı, kariyer planı yapılmalı, günün sonunda günün kısa bir değerlendirilmesi yapılmalıdır.
* Rutin işler yanında, yaratıcılık isteyen işler de verilmelidir.
* Eleştiriler kalabalık ortamlarda değil, izole ortamlarda yapılmalıdır.
* Ekibin üyesi gibi davranılmalıdır.
* Gerektiği zaman bağımsız olarak çalışmalarına izin verilmeli, çalışmalarına her zaman karışılmamalıdır.
* Beklentiler önceden açıklanmalıdır.

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*