Tıbbi Sekreterlik Nedir, Ne İş Yapar, Ne Kadar Maaş Alır?

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Tıbbi sekreterlik nedir, ne iş yapar sorular meslek seçimi yapacak gençlerin cevabını öğrenmeye ihtiyaç duydukları konulardan biri şüphe yok ki. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mesleği ile ilgili olarak; tıbbi sekreterlik nedir? Tıbbi sekreter ne iş yapar? Tıbbi sekreterin görevleri neler? Tıbbi sekreterin görev tanımı nedir yetki ve sorumlulukları nelerdir? Tıbbi sekreter olmak için ne okumak gerekir? Tıbbi sekreterlik için ne mezunu olmak lazım, hangi sertifikayı almak gerek? Tıbbi sekreterler ne kadar maaş alır? Tıbbi sekreter nerelerde çalışır? Tıbbi sekreter nasıl giyinir? Gibi akıllara gelebilecek tüm soruların ayrıntılı cevapları sizin için hazırladığımız araştırma yazımızda.

Tıbbi sekreterlik nedir, ne iş yapar sorular meslek seçimi yapacak gençlerin cevabını öğrenmeye ihtiyaç duydukları konulardan biri şüphe yok ki. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mesleği ile ilgili olarak; tıbbi sekreterlik nedir? Tıbbi sekreter ne iş yapar? Tıbbi sekreterin görevleri neler? Tıbbi sekreterin görev tanımı nedir yetki ve sorumlulukları nelerdir? Tıbbi sekreter olmak için ne okumak gerekir? Tıbbi sekreterlik için ne mezunu olmak lazım, hangi sertifikayı almak gerek? Tıbbi sekreterler ne kadar maaş alır? Tıbbi sekreter nerelerde çalışır? Tıbbi sekreter nasıl giyinir? Gibi akıllara gelebilecek tüm soruların ayrıntılı cevapları sizin için hazırladığımız araştırma yazımızda.

Tıbbi Sekreterler Nerelerde Çalışabilir?

Tıbbi sekreter nedir konusuna genel hatları ile değindikten sonra şimdi de tıbbi sekreterler nerelerde çalışır, hangi birimlerde görev alır konusuna açıklık getirelim. Yukarıda belirttiğimi gibi hasta ve hasta yakınları ile doğrudan bir teması daha az olduğu için tıbbi sekreterlik mesleği diğer sağlık çalışanlarına oranla çok daha az bilgi sahibi olunan bir meslek. Hal böyle olunca tıbbi sekreter hastanede nerede çalışır, nerelerde görev yapar bu mesleği seçmek isteyenlerin en sık sorduğu sorulardan oluyor. Tıbbi sekreterler sağlık kurum ve kuruluşlarının daha çok idari birimlerinde görev alırlar. Yani tıbbi sekreterler daha çok masa başında ve evrak işi yaparlar. Bunun haricinde en çok görev yaptıkları bir diğer bölüm ise arşivdir. Hasta dosyalarının gerekli işlemler yapılıp arşivlenmesi tıbbi sekreterin sorumluluğudur. Tıbbi sekreterler hasta kayıt kabul bölümünde de çalışabilir. Hasta kabulü, randevu işlemleri, hasta yatış, transfer veya taburcu işlemleri de tıbbi sekreterin görevleri arasındadır.

Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mesleği hakkında yaptığımız bu genel tarifin ardından şimdi de tıbbi sekreter ne yapar, ne iş yapar hususuna değinmeye başlayalım. Tıbbi sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları çalıştığı birimden birime farklılık göstermektedir. Tıbbi sekreterin çalıştığı birimler; idari bina, arşiv, poliklinik, hasta kabul ve servis olabilir. Tıbbi sekreter görev tanımı ilgili yönetmelikler belirlenmiş ve çerçevesi çizilmiştir. Ancak görev yetki ve sorumluluklar çalışılan birime göre değişiklik gösterir.

İlgili yönetmeliklere göre Tıbbi Sekreterin Görevleri ise şu şekildedir;

  • Görev yaptığı kurumda sağlık hizmetlerinde devamlılığın sağlanması doğrultusunda her türlü tıbbi iş ve işlemlerin gereği olan haberleşme ve yazışma işlerini yürütmek
  • Hastanelerdeki randevu ve hasta kabul işlemlerini yapmak
  • Hastalara ait idari ve tıbbi kayıtları usulüne uygun olarak tutar. Görüntülü, sesli veya elektronik ortamlara kaydedilen tıbbi verileri belgeye dönüştürür.
  • Hastalara ait dosyaların, gerekli görülen diğer belgelerin, raporların dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak
  • Daha önceden belirlenmiş olan sınıflandırma ve kodlama sistemlerine göre klinik kodlama işlemlerini gerçekleştirir
  • Hastanenin yatak kapasitesi, verimlilik, doğum hızı, ölüm oranı ve benzeri gibi tıbbi istatistik verilerini derleyerek, hastane yönetimine rapor olarak sunar
  • Hasta dosyalarında tespit edilen eksiklikleri giderir
  • Hastaların taburcu veya başka hastaneye transfer işlemlerini yapar
  • Hastane arşiv kurulumu ve işleyişini düzenler ve yürütür

Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar?

Bu meslek dalına yönelmek isteyen gençlerin en çok merak ettiği hususların başından tıbbi sekreter ne kadar maaş alıyor konusu geliyor doğal olarak. Tıbbi sekreterin maaşı ne kadar sorusunu iki başlıkta değerlendirmek gerekiyor. Bunlardan ilki kamuda yani devlette tıbbi sekreter maaşları. Kamuda; bekar, ön lisans mezunu yeni atanmış tıbbi sekreter maaşı 3100 TL civarındadır. Aynı şekilde bekar, lisans mezunu, yeni atanmış tıbbi sekreter maaşı 3400 TL civarında olmaktadır. Tıbbi sekreterlerin de dahil olduğu kamudaki sağlık hizmetleri çalışanları nöbet ücreti, döner sermaye ücreti gibi ek ödemeler alabilmektedir. Bu ek ödemelerle birlikte tıbbi sekreterlerin maaşları 4500 TL civarına kadar çıkabilmektedir. Bu ek ödemelerin nasıl alındığı, ne kadar olduğu gibi hususlar ve tıbbi sekreter maaşları ile ilgili olarak daha kapsamlı ve detaylı bilgi almak için aşağıda bağlantısı bulunan makalemizi okuyabilirsiniz.

Tıbbi Sekreterlik Nasıl Bir Bölüm?

Her yıl üniversite tercih zamanı geldiğinde pek çok gencimizin aklına tıbbi sekreterlik nasıl bir bölüm, tıbbi sekreterlik nasıl bir meslek soruları geliyor doğal olarak. Geleceği hakkında planlama yapmak, ileride yapacağı meslek ile ilgili bir karar vermek isteyen gençler tıbbi sekreterlik mesleği hakkında cevaplara ihtiyaç duyuyor. İster hasta olarak olsun, ister ziyaretçi hepimizin yolu hastanelere düşmüştür. Hastanelerde, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar ve diğer görevlilerle öyle ya da böyle bir şekilde bir temas söz konusu oluyor. Tıbbi sekreterler de bu saydığımız diğer meslek gurupları gibi sağlık hizmetleri çalışanıdır. Ancak dışarıdan gelenlerle teması diğer sağlık çalışanlarına oranla daha az.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik adından da anlaşılacağı üzere daha çok evrak işleri ve idari işlerle meşgul olan bir meslek dalıdır. Tıbbi sekreter mesai saatleri masa başında ve bilgisayar başında geçer. Doktor ve hemşireler gibi doğrudan hastalarla temas söz konusu değildir. Durumun böyle olması pek çok kişi tarafından mesleki bir artı olarak görülüyor. Özellikle son yıllarda sağlık çalışanlarına katlanarak artan şiddet olayları da göz önünde bulundurulursa bu durumun mesleki artı olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Tıbbi Sekreter Olmak İçin Ne Okumak Gerekir?

Tıbbi sekreter olmak için doğal olarak üniversitelerin tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Devlette tıbbi sekreterlik kadrosu en az ön lisans seviyesidir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik okunmasa da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslara giderek tıbbi sekreterlik sertifikası almak mümkün oluyor. Ancak tıbbi sekreter alımı faaliyetlerinde Sağlık Bakanlığı tıbbi dokümantasyon ve tıbbi sekreterlik mezuniyeti şartı arıyor. Tıbbi sekreterlik kursu ile alınan tıbbi sekreterlik sertifikası hastanelere tıbbi sekreter olarak atanmak için ne yazık ki yeterli olmuyor. Ancak alınan bu tıbbi sekreterlik sertifikası özel sektörde işe girme konusunda avantajlar sağlayacaktır. Kaynakça: https://www.onlinesorgula.gen.tr/tibbi-sekreterlik-nedir

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal