TEKNOLOJİNİN KULLANIMI VE ÖNEMİ

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Teknolojinin Önemi ve Teknolojinin gelişimi

Sanayileşmenin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir. Teknoloji üretebildiğiniz, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiğiniz takdirde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlayabilirsiniz. Kimse kendisine üstünlük sağlayan bir şeyi başkasına vermeyeceğine göre salt teknoloji transferi yaparak sanayileşmemiz ve kalkınmamız, savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlamamız olası değildir. Bu nedenle amaç kendi teknolojimizi kendimizin üretmesi olmalıdır. Kendi teknolojisini üreten bir sanayileşme ile ulusal ekonomiye, ülkenin mühendislik gücüne ve ulusal teknolojiye en yüksek katkıyı sağlayabilir, beyin göçünü önleyebilirsiniz.

gorsel-249

Teknoloji ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemekte ve uluslararası yarışta, sahibine büyük bir ticari üstünlük sağlamaktadır. Dünya ulusları teknoloji üretebilenler ve üretemeyenler olarak ikiye ayrılmakta, teknoloji üretemeyen uluslar az gelişmiş uluslar olarak sınıflandırılmaktadır.

Savunma sanayiinde ise teknoloji ve özellikle tasarım teknolojisi savunma sisteminin gizliliğini, sistemin güvenilirliğini ve idamesinde dışa bağımlılığı belirleyen bir unsurdur. Böyle olunca da ülkenin savunma gücüne, Silahlı Kuvvetlerin caydırıcılığına doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Her ülkenin ulusal savunma yeteneği ile o ülkenin savunma sanayiinin düzeyi arasında yakın ilişki vardır. Savunma sanayiinin ise yüksek teknolojilerin geçerli olduğu bir sektör olmasından dolayı ulusal savunma gücünün ülkenin teknolojik düzeyine bağımlı olduğu söylenebilir. O halde ulusal savunma gücünün artırılması için hedef; ülkenin ulusal teknolojik düzeyini yükseltmek olmalıdır.

att000011

 

İnternet Kullanıcı Sayısına Göre En Yüksek Ülkeler

İnternet kullanıcı saysını ülkelerin nüfusuna göre düşünmemek gerek. Kısmen bir iki ülkede nüfusa göre benzerlik gösterse de, internetin kendi dünyasındaki işler başka türlü gelişiyor. 

ilk20-ulke-internet-kullanici

Gerçek dünyada olduğu gibi Çin, internet aleminin de en kalabalık ülkesidir. Çok ta süpriz olmayan bir durum aslında. Ayrıca ilk 20 listesindeki bazı ülkelerin gerçek dünyadaki sıraları da bu şekilde değil.

Grafikte dikkat çekenler:

  • İnternetteki en büyük 10. ülke Nijerya‘dır. Halbuki Afrika’nın bir bütün olarak düşünüldüğünde internet küresinin çok dışında kaldığı düşünülürdü. Ama ilk 10’a bir ülke girmeyi başarmış durumda.
  • İlk 20’deki 7 ülke, Asya kıtasından (%35).
  • İlk 20’deki 6 ülke, Rusyayı sayarsak Avrupa’dan (%30); Rusyayı liste dışı bırakırsak 5 ülke Avrupa’dan (%25).
  • İlk 20’deki ülkelerin sadece 3’ü ingilizce konuşan ülkelerdir. Eğer Hindistan’ı da sayarsak bu rakam 4’e çıkar.
  • Türkiye, ilk 20 listesine 12. sıradan ve 35 milyon internet kullanıcısı ile girmiş.

 

TEKNOLOJİNİN YARARLARI

İnternet aracılığıyla dünyanın diğer ucundaki bilgiye ulaşabiliriz.

– Teknoloji sayesinde insanların yaşam standardı arttı. İnsanlar teknoloji sayesinde işlerini daha hızlı ve yorulmadan yapabiliyorlar çünkü bir çok makine insan hayatına girdi.

– Teknoloji tıp alanını da ileri seviyeye taşımıştır. Tıpta ilerleyen teknoloji sayesinde insanların hastalıkları daha hızlı şekilde saptanıp tedavi edilebiliyor.

– Eğitim alanında teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim daha da kolaylaşmış ve modernleşmiştir.

– Teknolojinin sayesinde matbaa gelişmiştir böylece insanlar duygu ve düşüncelerini daha kolay anlatmıştır. Kitaplar, insanlar için ulaşılmaz bir şey olmaktan çıkmıştır.

– Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ulaşım ileri seviyelere çıkmıştır. Eskiden insanlar bir yerden bir yere günlerce yürüyerek ya da hayvanlarla giderken şimdi uçakla dünyanın diğer ucuna bir kaç saatte gidebiliyorlar.

– Teknoloji, verilere kolay erişebilmemizi sağlar ve insanlara zamandan tasarruf ettirir.

internet-kullanimi

 

TEKNOLOJİNİN ZARARLARI

Teknolojinin ilerlemesiyle daha fazla kağıt üretimi için ya da yerleşim yerleri açmak için  ormanlar yok ediliyor.

– Teknoloji silah sanayisi gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Örnek olarak Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombaları örnek olarak verebiliriz.

– Teknoloji sayesinde yapılan araçların egzoz dumanları temiz havayı her gün biraz daha kirletmektedir.

– Sanayileşme ile fabrikalar artmaktadır ve fabrikaların bacalarından çıkan dumanlar doğal çevremizi kirletmektedir.

– Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte makineleşme başlamıştır ve bu nedenle bir çok insan işsiz kalmıştır.

– Dünyadaki küresel ısınmanın giderek artmasının en büyük nedeni ise her gün ilerleyen teknolojidir.

 

teknoloji                    images (2)

 

 KAYNAKLAR:

1-http://semhyavuzkilic.blogcu.com/teknolojinin-gelisimi-ve-onemi/5122747

2-http://www.eokul-meb.com/teknolojinin-yararlari-ve-zararlari-nelerdir-61298/

3-http://www.e-siber.com/teknoloji/interneti-en-cok-kullanan-ilk-20-ulke-ve-penetrasyonlari/

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*