TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

Teknolojinin Önemi ve Teknolojinin gelişimi

Sanayileşmenin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir. Teknoloji üretebildiğiniz, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiğiniz takdirde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlayabilirsiniz. Kimse kendisine üstünlük sağlayan bir şeyi başkasına vermeyeceğine göre salt teknoloji transferi yaparak sanayileşmemiz ve kalkınmamız, savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlamamız olası değildir. Bu nedenle amaç kendi teknolojimizi kendimizin üretmesi olmalıdır. Kendi teknolojisini üreten bir sanayileşme ile ulusal ekonomiye, ülkenin mühendislik gücüne ve ulusal teknolojiye en yüksek katkıyı sağlayabilir, beyin göçünü önleyebilirsiniz.

Teknolojiyi kısaca bilimsel bilgiden yararlanarak yeni bir ürün geliştirmek, üretmek ve hizmet desteği sağlamak için gerekli bilgi, beceri ve yöntemler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu duruma göre özgün üretim için gerekli safhaları da dörde ayırabiliriz.

-Bilimsel bilgiye ulaşmak veya geliştirmek
-Bilgiden faydalanarak bir ürün tasarlamak (tasarım yeteneği veya teknolojisi)
-Tasarlanan bir ürünün üretim tekniklerini belirlemek (üretim teknolojisi)
-Üretim.

59316

Bir ürün geliştirmek için gerekli malzeme ve ekipmanı çeşitli kaynaklardan bulabilirsiniz. Bu nedenle önemli olan tasarım yeteneğine sahip olmaktır. Tasarım yeteneğine sahipseniz her şeyi yapabilirsiniz. Bağımsızlık da bundan sonra gelir (3).

Teknoloji ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemekte ve uluslararası yarışta, sahibine büyük bir ticari üstünlük sağlamaktadır. Dünya ulusları teknoloji üretebilenler ve üretemeyenler olarak ikiye ayrılmakta, teknoloji üretemeyen uluslar az gelişmiş uluslar olarak sınıflandırılmaktadır.

Savunma sanayiinde ise teknoloji ve özellikle tasarım teknolojisi savunma sisteminin gizliliğini, sistemin güvenilirliğini ve idamesinde dışa bağımlılığı belirleyen bir unsurdur. Böyle olunca da ülkenin savunma gücüne, Silahlı Kuvvetlerin caydırıcılığına doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Her ülkenin ulusal savunma yeteneği ile o ülkenin savunma sanayiinin düzeyi arasında yakın ilişki vardır. Savunma sanayiinin ise yüksek teknolojilerin geçerli olduğu bir sektör olmasından dolayı ulusal savunma gücünün ülkenin teknolojik düzeyine bağımlı olduğu söylenebilir. O halde ulusal savunma gücünün artırılması için hedef; ülkenin ulusal teknolojik düzeyini yükseltmek olmalıdır (4).

Kamu kaynakları bu hedef doğrultusunda kullanılmalıdır. Özellikle savunma sanayii halen dünyada imzalanan hiçbir uluslararası serbest ticaret anlaşmasının konusu olmadığına göre, devletlerin savunma sistem tedariklerinde ulusal kaynakları, ulusal teknolojinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak kullanması aklın gereğidir.sektorler-teknoloji

KAYNAKÇA: TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*