Sekreterlik Görev Tanımı

Reklam Alanı

Reklam buraya
 1. GÖREV ADI

Sekreter

 1. GÖREV KAPSAMI                                                                                                                               

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın idari sekretarya işlerini gerekli düzen içerisinde yürütmek görev kapsamındadır.

 1.   GÖREV DETAYI
  1. Bağlı bulunduğu birimin  iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, emre göre görüşmeleri yürütmek
  2. Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak
  3. Büro makinelerini kullanmak
  4. Telefon görüşmelerini idare etmek
  5. Gelen faksları gelen bölüm / kişilere iletmek, gidecek olanları da ilgili yerlere göndermek
  6. Personelin sicil kayıtları ve dosyalarını düzenli bir şekilde tutmak, personel ile ilgili olayları zamanında sicil kayıtlarına geçirmek, dosyalamak, gerektiğinde ilgililere bilgi vermek
  7. İmza ve havale edilen yazı ve dosyalan ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak, arşivlemek
  8. Gelen ve giden kargoların işlemlerini ve takibini yapmak ve ilgili birimlere gerekli bilgileri vermek, gerektiğinde kargoların durum bilgisini kontrol etmek
  9. Yöneticinin kırtasiye, demirbaş, temizlik v.b. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlamak
  10. Kullandığı ve sorumluluğunda olan cihazların  bakımından sorumlu olmak, gerektiğinde aksaklığın giderilmesini temin etmek
  11. Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak
  12. Görevi ile ilgili süreçleri Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

 

sekreter7518161413

 

 1. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak (yeterli personel olmadığı durumda sözleşmeli / geçici personel çalıştırılabilir)
  2. En az Lise mezunu olmak
  3. Büro yönetimi / sekreterlik konularında bilgi, deneyim ve /veya  sertifikasyon sahibi olmak

 2. SORUMLULUK

  1. Bilgi İşlem Daire Başkanı’na birinci derecede  ve  diğer Şube  Müdürlüklerine karşı    sorumludur.

Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*