SEKRETERLİK ÇEŞİTLERİ

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

Sekreter Kimdir?

Sekreter, bir şirket veya yönetici için temel büro, organizasyon ve ofis sorumluluklarını yerine getiren kişiye verilen mesleki unvandır. Sekreter, ofise gelen insanlara profesyonel bir karşılama sunarak iş imajını yansıtır.

Sekreterin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Çağrıları cevaplamak, mesajları not almak ve yazışmaları yönetmek,
 • Müşterileri kabul etmek, ilgili birimlere yönlendirmek,
 • Günlük iş raporu tutmak,
 • Randevuları ayarlamak,
 • Toplantı tarihlerini düzenlemek ve taraflara hatırlatmak,
 • İş yükünü önceliklendirmek,
 • Seyahat planlamalarını yapmak,
 • Yeni prosedürleri ve idari sistem değişikliklerini uygulamak,
 • İlgili kuruluşlar ve müşterilerle iletişim kurmak.
 •  
Cute business woman with colleagues in discussion at the background
 • YÖNETİCİ SEKRETERİ

  Bir kurum ya da işletmenin en üst düzey yöneticisinin sekreteridir. Bu görevi üstlenecek sekreterin iyi bir eğitim almış olması, iyi derecede yabancı dil bilmesi, yaratıcı, olması  gerekir.

  Yöneticinin vereceği tüm görevlerden sorumludur; kontrole gerek kalmaksızın tüm işlerin üstesinden gelebilmelidir. Yönetici sekreterler, üst düzey kararların verildiği ve izlenecek politikaların belirlendiği ortamda görev yapar. Yöneticiye daha başarılı olması için yardım eden, çeşitli kanallardan gelen bilgi, veri ve raporları inceleyen, işleyen, derleyen kişidir.

  Görevleri:

 • İş yerinde iletişimi sağlamak

 • Dosyalama ve arşivleme yapmak

 • Yazışma yapmak

 • İş programı hazırlamak ve uygulamak

 • Toplantı organizasyonu yapmak

 • Seyahat organizasyonu yapmak

 •  Bilgisayarda dosya oluşturmak

 •  Bilgisayarda yazı hazırlamak

  Tıp Sekreteri :  

  Tıp sekreterliği, diğer sekreterlik türlerinden uzmanlık yönüne verilen önem bakımından ayrılmaktadır. Hastane, klinik ve laboratuvarlarda tıp sekreterlerinin uzmanlık bilgilerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

  Tıp sekreterleri, hastanelerin ilgili servislerinde hizmet veren yönetici ve hekimlerin teşhis, tedavi, hastanın izlenmesi, gerekli malzeme temini gibi konularda, yazışmalar yapmak gibi hayati öneme sahip görevleri yerine getirirler.

  Hukuk Sekreteri :

  Tıp alanında olduğu gibi hukuk alanının da kendine özgü bir terminolojisi vardır. Bu alanda çalışacak sekreterlerin bu terminolojiyi bilmeleri gerekir. Hukuk sekreterleri, avukatlık bürolarında çalışabilecekleri gibi baro ya da adliyede de görev alabilirler. Adli yazışmaları gerçekleştirir, dosya ve arşiv işlerini yürütürler.

  Ticaret Sekreteri :

  Ticari sekreterler, ticari işletmelerin çalışmalarında, yönetimin ve yöneticilerin yazışma, iletişim ve diğer sekreterlik hizmetlerini yürütmekle görevli büro elemanlarıdır. Ticari sekreterin görevi son derece önemlidir. Sekreterin atacağı yanlış bir adım, müşteri kaybedilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle sekreter, işin başından itibaren üstlendiği rolün önemini kavramalı, ona göre davranmalıdır. İş yerinin ticari ilikşilerini düzenlerken dikkat etmelidir.

  Basın Sekreteri:

  Basın sekreterliği, bir gazete ya da derginin hazırlanmasında, basın görevlileriyle ortaklaşa yürütülen bir çalışmadır. Basın sekreterleri, gazete ve dergilerin hazırlanmasında genel yayın yönetmeni, yazarlar ve çeşitli muhabirlerle birlikte yayının istenilen düzeyde gerçekleşmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir.

  Basın sekreterleri, özel görevleri olan gazetecilerin yazılarını yazmak ve sayfa tasarımı yanında, diğer genel sekreterlik görevlerini de yerine 2 getirmekle yükümlüdürler.

  Turizm Sekreteri:

  Turizm merkezlerinde açılan turizm büroları bölge turizmini değerlendirmek için çalışır. Turizm bürosunu bir sekreter yönetir. Sekreter turizm mevsimi boyunca geçici olarak kendisine yardım eden elemanlarla birlikte turistleri karşılar, onlara bilgi verir ve bu işlerle ilgili yazışmaları yürütür. 

                     KAYNAKÇA:
 • https://www.kariyer.net/pozisyonlar/sekreter/nedir
 • https://www.turleri.net/sekreterlik-turleri.html

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya