KUMBURGAZ TARİHÇE

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Kumburgaz, Rumların yerleşim alanı iken kumunun bol olması nedeniyle ‘Konumyo’ adını almış ve mübadele tarihinden sonra köyün adı Kumburgaz olarak değiştirilmiştir. Kumburgaz’ın kuruluş yıllarında; İstanbul’da yaşanan nüfus artışı, inşaat sektörünü hızlandırmış bu nedenle köyün sahil şeridinden gemilerle kum çekilmiştir. Kumların taşınmasıyla genişliği 50 metreyi aşan kumsal zamanla 10 metreye kadar inmiştir. 

Kumburgaz

KumburgazRumların yerleşim alanı iken kumunun bol olması nedeniyle ‘Konumyo’ adını almış ve mübadele tarihinden sonra köyün adı Kumburgaz olarak değiştirilmiştir. Kumburgaz’ın kuruluş yıllarında; İstanbul’da yaşanan nüfus artışı, inşaat sektörünü hızlandırmış bu nedenle köyün sahil şeridinden gemilerle kum çekilmiştir. Kumların taşınmasıyla genişliği 50 metreyi aşan kumsal zamanla 10 metreye kadar inmiştir. 

GÜZELCE-ÇÖPLÜCE (1956 ÖNCESİ)- DEMOKRANYA 

Kumburgaz Beldesi’nin sahil mahallesi olan Güzelce, 1923 yılından önce Rumların yerleşim alanıydı. Rumların Demokranya’sına 1923’te yerleşen Türkler ‘Çöplüce’ adını vermiştir. 1956 yılında dönemin İstanbul Valisi Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay Çöplüce’yi ziyareti sırasında köyü çok beğenmiş, adının Güzelce olarak değiştirilmesini istemiştir. Böylelikle köyün adı ‘Güzelce’ olmuştur. 

COĞRAFİ KONUM 

Kumburgaz, İstanbul İli’nin Avrupa yakasında ve Marmara Denizi kıyısında 1.892 hektarlık bir alanda kurulmuştur. Kumburgaz 8 kilometrelik sahil şeridi ve eşsiz kumsalı ile şirin bir sahilboyu beldesidir. Sahil ince bir kum yapısına sahip olmakla birlikte, kum banyosu ve plaj voleybolu gibi sportif aktiviteler için uygun bir alandır. 

Kumburgaz Beldesi kuruluşunda Çatalca ilçesi’ne bağlı iken ,1988 yılında Büyükçekmece’nin ilçe olmasıyla birlikte bu ilçeye bağlı bir belde olmuştur. 

Kumburgaz’ın batısında Silivri İlçesi’ne bağlı Celaliye-Kamiloba (Çetroz-Yaloz) Beldesi, doğusunda Büyükçekmece (Atirus) İlçesi’ne bağlı Mimarsinan (Kalikratya) Beldesi, kuzeyinde Celaliye-Kamiloba ile Büykeçekmece İlçesi’ne bağlı Tepecik Beldesi (Playa), güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. 

Kumburgaz ve Güzelce’nin merkezleri sahile paralel, düz bir alanda kurulmuş olup geçen zaman içerisinde nüfusunun artması ile birlikte yen yerleşim yerleri tepelere doğru kaymıştır. Belde, toprak kalitesi yüksek bir alanda kurulmuştur. Güzelce ve Bahçelievler Mahallelerinde 1.sınıf tarım arazileri bulunmaktadır. 

Coğrafi konumu 22’30 Batı boylamı, 43’30 kuzey enlemidir. Kumburgaz; Büyükçekmece İlçesi’ne 13 kilometre, Silivri İlçesine 20 kilometre, İstanbul’a ise 50 kilometre uzaklıktadır. 

BİTKİ ÖRTÜSÜ 

Bitki örtüsü, bölgesel olarak Akdeniz Bölgesi bitki topluluğu ‘Maki’ olarak nitelendirilebilir. Kumburgaz Beldesi mera ve çayır karakterindeki verimli arazilerle kaplıdır. Bu araziler üzerinde tarımsal üretim yapılmaktadır. 

İKLİM 

Gerek iklim özellikleri, gerekse konumu itibarıyla beldemiz, İstanbul’un en gözde tatil yerlerinden biridir. Kumburgaz’ın iklimi İstanbul geneliyle eşdeğerlidir. İl genelinde yıllık sıcaklık ortalaması 13.7 derecedir. En soğuk aylar Aralık, Ocak ve Şubat, en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos’tur. Yaz aylarında ise ortalama sıcaklık 30 derece civarında bulunmaktadır. 

Yağış rejimi ise, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşımaktadır. Yağışlar daha çok hava ve deniz sıcaklıkları farklılıklarından meydana gelen, gezici hava kütlelerinden oluşup, kısa sürede çok yağış bırakan ‘Oraj’ tipi yağışlardır. Yıllık ortalama yağış miktarı 691.4 metreküptür. 

İstanbul’a egemen rüzgarın yönü Kuzeydoğudur. Yıl boyunca kuzeydoğudan esen rüzgar (Poyraz) soğuk ve sert, çoğunlukla da fırtına biçimindedir. Poyraz rüzgarı yaz aylarında havanın serin olmasını sağlarken, kış aylarında ise kar ve yağmur yağışlarına neden olmaktadır. Bölgemizde egemen olan Poyraz rüzgarını Yıldız (Kuzey) ve Lodos(Güney Yeli) rüzgarları izlemektedir.Lodos rüzgarı genellikle sıcak estiğinden insanlar üzerinde yorgunluk ve bitkinlik meydana getirir. Bölgedeki en hızlı rüzgar saniyede 29.9 mm hızla esen Yıldız’dır 

JEOLOJİK YAPI 

İller Bankası 29.11.1989 gün ve 6071 sayıları yazıları ekinde Kumburgaz Belediye Başkanlığı’na gönderilen jeolojik rapora göre derlenen bilgiler şöyledir: 

“ İnceleme alanında 4.zaman çökel birimleri zemini oluşturmaktadır. Miyosen yapısındaki Silttaşı-Silt-kil seviyeleri ana zemini oluşturmaktadır. Zemin bitkisel toprak örtüsü ile kaplıdır. Sahilde görülen bir yarmada silt taşları açık kahve rengi az çimentolu darbe altında dağılabilen yer yer içinde beyaz taşlı kireç taşı çakıllarına sahip tabakalı bir yapıdadır. 

Tabaka tabak kalınlıktan birkaç santimetreden 10-15 santimetreye kadar değişebilen düzgün tabakalanma göstermekle birlikte bazı tabakaların yer yer ezikli olduğu ve tabakalanmaya dik çatlaklar görünmektedir. Dış etkiler altında sahile yakın yerlerde 1.5- 2 metre arasında ayrışıp silt-kil haline gelmiş toprak örtüsüne sahip olup yamaçlara doğru toprak örtüsü kalınlığı azalmaktadır”

TOPOĞRAFİK YAPI 

Kumburgaz’da yükselti kuşakları sahil şeridine paralel olarak yükselmektedir. Alanın doğusunda yer alan Sancak Tepesi’nin deniz seviyesinden yüksekliği ise 1.70 metredir. Topoğrafik yapısına bakıldığında doğu kesimi, batı kesimine göre daha eğimlidir.Özellikle Kumburgaz’ın güneybatısında yaklaşık 70 hektarlık bir alanda yüzde 3’ün altında bir eğim vardır. Bunun yanında her dört tepeye yakın bazı yerlerde (Kuzeyde ve doğuda) yüzde 20’yi çok az bir alanda da yüzde 30’u aşan bir eğim vardır. 

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal