Krizlerin Boyutları

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

X6

KRİZLERİN BOYUTLARI

Kriz işletmenin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç kalınan olumsuz bir durumdur.Kriz olumsuz bir kelime olmasına rağmen bazı sektörler ve şirketler için yarattığı fırsatlar açısından olumlu olarak da değerlendirilebilir. Krize ulusal ve uluslararası politikalar sebep olabileceği gibi kurumsal anlamda da şirketlerin yaşadığı kısa ve uzun süreli farklı boyutlarda krizlerde söz konusu olabilir. Türkiye gibi inişli çıkışlı ekonomik ortamda şirketlerin vizyon geliştirme, hazırlıklı olma karşılaştıkları kriz durumlarında alternatifli çözüm ve planları yapmaları gerekmektedir. Kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası, işletmelerin kurumsal hedefleri ve aldıkları her karar çok önemlidir. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olduğundan, işletmeler ve yöneticiler her zaman kriz potansiyelini göz önünde bulundurmalı ve o anda bu zorlu durum en az nasıl zararla atlatılabilir veya krizi nasıl olumlu bir fırsata dönüştüre bilirizi planlamaları ve düşünmeleri gerekir. Kriz anında alınan önlemler; genelde üretimi küçültme, işten çıkarma, yatırımları durdurma şeklinde olmaktadır. Panik havasında olan bu işlemler bazen işletmeye daha fazla risk ve durağanlık getirmektedir. Plansız küçülme, Nitelikli ve birikimli personelin kaybı, bununla birlikte pazar ve müşteri kaybı da söz konusu olmaktadır.

Daha akılcı yöntemlerle, iyi planlama, eğitim, motivasyon ve öngörü ile kolay atlatılabildiği düşüncesindeyim. Şirketlere daha uzun dönemli yaklaşımlar ve stratejiler geliştirmesini önerebilirim. Türkiye ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olmakla birlikte daha bilinçli politikalarla ve güç birliği ile krizlere maruz kalmamızın biraz olsun önlenebileceği düşüncesindeyim.

İşletme Yönetimi açısından bakacak olursak; güven ortamının Sağlanması, çalışanların motivasyonu ve iletişimin sürekliliği, değişimin hissettirilmesi, esnek yönetim politikaları, günü kurtarmak değil uzun vadeli stratejiler ve hakimiyet.

Bireyler açısından bakacak olursak; çalışmak, özveride bulunmak, self (Kişisel) motivasyonu sağlamak, etkili iletişim ve birliktelik ile güçlerin birleşmesi ve umudun tükenmemesi, tavrını ve tarzını benimsemeleri gerekmekte.

Kaynak:https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%_Se%C3%A7Kriz Boyutları_(T%C3%BCrkiye)

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*