Kriz ve Stres Yönetimi

Reklam Alanı

Reklam buraya

kriz ve stresGünümüzde insanların güvenini kazanmak, örgütler açısından düşünüldüğünde, yöneticilik anlayışının önemli hale gelmesiyle mümkündür. Olumsuz koşullarda olumlu ilişkiler içine girmek ve sorumlu davranmak halkla ilişkilerin temel faktörlerindendir (İşçi, 1997: 8). Halkla ilişkiler kavramı; niteliksiz ve abartılı şekilde övgülerin yazıldığı basın bildirilerinin ya da kahve masalarındaki türden yönlendirici psikolojinin oluşturup yayınlanması biçiminde ele alınarak, değerlendirilme yoluna gidilmektedir. Gerçekte halkla ilişkilerin insan organizasyonlarının bilimsel yapısıyla, onların kültürüyle ilgilendiği vurgulanmaktadır (John, 1998: 34) Halkla ilişkilerin örgüt için ne kadar önemli olduğu, bir kriz ortamında halkla ilişkilerin örgüt yönetimine yol göstermesi ve krizin en az zararla atlatılmasının sağlanması halkla ilişkilerin örgüt içinde yüklendiği misyon neticesinde mümkün olmaktadır. Krizin en az zararla atlatılabilmesi ve örgütün krizden önceki imajının tekrar sağlanması için yöneticilerin, önce krize neden olan asıl problemleri tespit etmesi, diğer yandan vakit kaybetmeden bir halkla ilişkiler faaliyetini devreye sokması gerekmektedir. Kriz süresince halkla ilişkiler çalışmaları normal zamandan daha çok önem kazanan ve daha fazla ihtiyaç duyulan bir faaliyet halini almaktadır. İşletmelerin beklenmeyen bir zamanda istenmeyen ve çözümü acil olan bir durumla karşılaşmaları halinde krizden söz edilmektedir. Genellikle ekonomik yapıda yaşanan güçlüğü ifade etmek için kullanılan kriz sözcüğünün halkla ilişkiler literatürüne girmesi son yıllarda görülmektedir. Halkla ilişkiler ile kriz yönetimi arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak ve bu ilişkinin örgütün kriz ortamından çıkarılması için ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymak gerekmektedir. Krizin en az zararla atlatılabilmesi ve örgütün krizden önceki imajının tekrar sağlanması için yöneticilerin, önce krize neden olan asıl problemleri tespit etmesi, diğer yandan vakit kaybetmeden bir halkla ilişkiler faaliyetini devreye sokması gerekmektedir. Kriz süresince halkla ilişkiler çalışmaları normal zamandan daha çok önem kazanan ve daha fazla ihtiyaç duyulan bir faaliyet halini almaktadır. Kriz yönetiminde esas olan, olaya süratle müdahale edebilmek ve yürütülecek stratejileri belirleyebilmektir. Halkla İlişkiler faaliyeti, kendisini ve krizin etkilerini direkt olarak ilişkide bulunduğu kişi ve kurumlara anlatmak isteyen organizasyonlar için çok önemli bir konuma gelmektedir. Bu çalışmada halkla ilişkilerin kriz ortamlarında önemli hale geldiği ve örgüt yönetiminin halkla ilişkiler çalışmalarına verdiği önemin ne kadar olduğu belirtilecektir. Örgüt krize yerinde ve planlı müdahale ederse nasıl sonuç alınır, hazırlıksız yakalanırsa nasıl etkilenebilir. Bütün bu olasılıklar dahilinde krizin örgüt için kriz fırsat mı yoksa felaket bir son mu olabileceği irdelenmektedir.

 

Kriz ve stres yönetimi ile ilgili video izlemek isterseniz tıklayınız

Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*