Kremna Antik Kenti

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Kremna Antik Kenti Nerededir? 

Kremna Antik Kenti, Burdur ilimizin Bucak ilçesine bağlı Çamlık Köyü’ndedir. Bu köy, Burdur’a 60, Bucak’a ise 15 kilometre uzaklıktadır. 

Kremna Ne Demektir?

Pek çoğumuz bu kentin adını duyduktan sonra “Kremna” kelimesinin ne anlama geldiğini merak ediyoruz. Yunanca’da “uçurum” anlamına gelen Kremna’nın Türkçe’deki anlamı ise Prof. Bilge Umar tarafından Tarihsel Adlar kitabında “doruk kenti” olarak açıklanmış.

Kentin topografik yapısının her iki anlamı da haklı çıkardığını söylememiz gerekiyor.  Bölgeden geçen Aksu Çayı’nın vadisine egemen bir tepe üzerinde yer alan kentin kuzey, güney ve doğu yanları sarp uçurumdur. Bu özelliği nedeniyle kente sadece batı yönünden ulaşmak mümkündür. 

Kremna Antik Kenti Hakkında Bilgi

Türklerin Anadolu’ya yerleştiği tarih olan 11’inci yüzyıla kadar bir Doğu Roma kenti olan Kremna, Roma dönemine ait mimariyi gözler önüne seriyor.  Deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikte bulunan bu antik kentin etrafı 2 metre eninde ve 7 metre yüksekliğinde surlarla çevrilidir.  

Döneminin en modern kentlerinden biri olan Kremna, ızgara planlı olarak kurulan şehirlerin en önemli örneklerindendir. Bu özelliği ile diğer antik kentlerden ayrılan Kremna’dan günümüze Bazilika (mahkeme salonu), Exsedra (kemerli yapı), kütüphane, tiyatro ve Nympheum (anıtsal çeşme) başta olmak üzere birçok kalıntı kalmış. Muhteşem kalıntılara sahip olan bu kentte idari yapıların çoğu iki küçük vadi içinde bulunuyor. Vadi içerisinde, Bazilika, akropol (iç kale), Exsedra, forum ve kütüphane yer alıyor. Kentin doğu yamacında tiyatro,  tiyatronun hemen alt tarafında ise Stoa adı verilen dükkanlar bulunuyor.  Batı tarafında ise sütunlu cadde, Propilion (anıtsal giriş kapısı) ve anıtsal çeşme yer alıyor. 

Kremna Antik Kenti’nin Tarihçesi

Psidyalılar tarafından kurulan Kremna’da yaşan ilk halkın Solymos olduğu biliniyor. MÖ. 6’ıncı yüzyılda Lidyalılar’ın hakimiyetine giren kent, MÖ. 546 yılında Persler’in, MÖ. 330 yılında ise Büyük İskender’in egemenliği altına girmiş. Büyük İskender’in ölümünden sonra ise kent sırasıyla; Antigonus, Selefkoslar, Bergama Krallığı egemenliğine geçmiş. MÖ. 25 yılında Roma yönetimine geçen Kremna, MS. 395 yılına kadar Roma koloni şehri olarak kalmış. Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmesinden sonra kent, Doğu Roma yani Bizans himayesinde kalmış. 11’inci yüzyılda ise Kremna biz Türklerin şehri olmuş. 

Tarihin önemli kentlerinden biri olan Kremna’nın en parlak dönemini MS. 2’inci yüzyılda Roma döneminde yaşadığı biliniyor. Kentten günümüze kalan kalıntıların ise yine bu döneme ait olduğu söyleniyor. 

Kremna Antik Kenti’nin Topografik Yapısı ve Şehir Planı

Kentte dönem dönem çeşitli araştırmalar yapılsa da, en kapsamlı araştırma Prof. Dr. Jale İnan tarafından yapılmış. Bu araştırma sırasında İnan ve ekibi Kremna’nın yüzey yapılarını incelemiş, Q yapısı olarak geçen yapıyı kazmış, burada ele geçen heykelleri tespit ederek heykellerin koruma altına alınmasını sağlamış.  

Şehirdeki tüm yazıtlar tespit edilip incelendikten sonra Prof. Dr. George Bean ile birlikte kapsamlı bir makale hazırlanmış, ardından 1985 yılında İngiliz Araştırmacı Dr. S. Mitchell de kentte yapılan çalışmalara katılmış. 

Tüm bu araştırmalardan varılan sonuçlara göre; şehir bir zamanlar Cestrus olarak bilinen Aksu Vadisi’nin dağ kolunda yer alıyor.  Şekil bakımından ise üç köşeli, girintili ve çıkıntılıdır. 1000 metre yükseklikteki bir yaylada kurulu olan Kremna’nın üç tarafı kayalıktır. Batı tarafı ise üzerinde bulunduğu dağ kolunun büyük dağ silsilesine bağlandığı yerdir.

Boğadıç Dağı’nın doğu yüzündeki Kremna’nın batı sınırının Aksu Vadisi’ndeki ırmak olduğu tahmin ediliyor. Üç tarafı sarp kayalık olduğundan şehre giriş sadece batı tarafından sağlanabiliyor. 

KAYNAK: https://onlinebilet.com/bilgi/burdur/kremna-antik-kenti

 

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal