KALİTE MALİYETLERİ

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

KALİTE MALİYETLERİ

Kalite
, “ilk seferinde doğru yapılmasını”hedefler.
Hem bu hedefi gerçekleştirmek için, hemde ilgili hedef gerçekleşmediğinde bazı kalite maliyetleri ortaya çıkar.

Kalite maliyetlerini incelemenin amacı:

  • Üst yönetime kalite programının öneminin anlatılması,
  • Ana maliyet azaltıcı kalemlerin tespit edilmesi,
  • Müşteri memnuniyetsizliğini azaltmak ve ürün güvenirliliğini arttırmak için fırsatların tespit edilmesi,
  • Bütçenin hazırlanabilmesi ve maliyetlerin kontrol altına alınabilmesi.


 Kalite maliyetleri stratejisi:

Hata (failure) maliyetlerini tespit etmek ve bunu ‘0’a indirmek için faaliyetlerde bulunmak,
Doğru önleyici faaliyetlere yatırım yaparak gelişimi sağlamak,
Üretim süreçlerini geliştirerek, ölçme maliyetlerini azaltmak,
Verileri ve önleyici faaliyetleri analiz ederek ve izleyerek, sürekli gelişmeyi sağlamak

Bu strateji, her türlü hatanın kalite maliyetlerini arttırıcı sebep olduğunu, hataların önlenebileceği ve önlemenin hata yapmaktan daha ucuz olduğu varsayımına dayanır.


Kalite Maliyeti Bileşenleri:

1) Önleme Maliyetleri
(Prevention Costs)
2) Ölçme- Değerlendirme Maliyetleri
(Apprisal Costs)
3) Başarısızlık Maliyetleri
(Failure Costs)

1.Önleme Maliyetleri:

– Pazar, müşteri beklenti ve istekleri, müşteri memnuniyeti araştırmaları,
– Ürün/ servis tasarım çalışmaları, tasarımda hata önleme faaliyetleri, laboratuar/ saha testleri, laboratuar oluşturulması vb.,
– Satın alma faaliyetleri: tedarikçi değerlendirmeleri, geliştirme çabaları
– Kalite Planlaması : kontrol noktalarının oluşturulması, kalite karakteristikleri, ölçüm cihazları, örnek büyüklüğü/ periyodu, değerlendirme araçlarının belirlenmesi vb.
– Operatör eğitimi : Ölçüm cihazları, İPK
– Kalite Yönetimi : Kalite yönetiminin planlanması, kalite performans raporlarının oluşturulması, kalite eğitimleri, kalite geliştirme çabaları, kalite denetimleri.

2.Ölçme- Değerlendirme Maliyetleri:
– Satın alma ölçümleri: Giriş Kalite Kontrol ölçüm ve testleri, ölçüm ekipmanları, satın alınan malzemelerin nitelendirilmesi vb.
– Üretim /servis ölçümleri: Üretimin kontrolü için planlanan test/ ölçümlerin yapılmasında kullanılan işgücü, yarı-mamül/ ürün kaybı, sarf malzeme, ürün/ servis denetimleri, test/ölçüm için hazırlık zamanları, ölçüm cihazlarının bakımları, kalibrasyonları, vb.
– Dış onaylar: Saha performans değerlendirmeleri, ziyaretler, veri toplama vb., özel ürün değerlendirmeleri,
– Test ve ölçümlerin gözden geçirilmesi.

3. Başarısızlık Maliyetleri:
3.1. İç Başarısızlık maliyetleri:
– Ürün/ servis tasarım hataları: Tasarım düzeltme faaliyetleri, tasarım değişiklikleri dolayısıyla yeniden işlemeler, hurdalar, diğer parçalarla etkileşimler
– Satın alma hataları: Satın alınan malzemenin red edilmesi, değiştirilmesi, ayıklanması, tedarikçiye düzeltici faaliyet açılması, üretim kayıpları,
– Ürün/ servis hataları: Yeniden işleme, tamir, hurda, yeniden test/ ölçüm, düşük derecelendirme, iç hatalar için harcanan işgücü.
3.2. Dış Başarısızlık Maliyetleri:
– Şikayetleri ve müşteri memnuniyetsizliklerini araştırma faaliyetleri, müşteri hizmetleri faaliyetleri, Geri dönen ürün ve geri alma aktiviteleri, Servis hizmetleri, Geri çağırma faaliyetleri, Satış kaybı, Markaya duyulan güvensizlik, Pazar kaybı vb.

image005

enmresim_poka-yoke1

Kaynak: http://www.endustri.anadolu.edu.tr/


Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*