İş Hayatında İletişimin Önemi

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Yazmak için çalışan herkes, iş iletişimiyle ilgilidir. İş iletişimi, sadece bürolarda ve kamu kuruluşlarında gerçekleşen bir olay değildir. Toplumsal, arkadaşça iletişimin aksine; iş hayatındaki iletişim, dikkatli bir şekilde düzenlenir. Resmidir, güzel duyguların alış verişinden çok, bir işi sonuçlandırma amacına yöneliktir. İş iletişimi, ifade ve içerik bakımından belirli amaçlara uygun olarak planlanır, telefonu en hızlı bilgi aktarmak için, mektubu kısa ve temel bilgi içerdiği için kullanırız. Toplumsal iletişim kendiliğinden gelişir, katı kurallara (telefonu gevezelik etmek için, mektubu kişisel bilgiler aktarmada kullanmak gibi) bağlı kalmaz.

is-yasamina-ozel-programlarİş yaşamında iletişim; planlama, koordine etme, örgütleme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Bu sayede örgütler, görevini yapabilir. İş yapan açısından da etkili iletişimle performans geliştirmeye ve iş doyumuna katkıda bulunur. İletişim; açık, net, içerikli, dolaysız olduğundan, para ve emek boşa harcanmamış ve iş yerinde sağlıklı, üretken bir iletişim kurulmuş olur.
İletişim alanındaki her başarısızlığın, maddi ve manevi maliyeti vardır. Etkili iletişim kurulduğunda, bazı kazanımlar olacaktır. Kötü ve iyi iletişimin olumlu-olumsuz sonuçları vardır.

iuuq_NV_00yphbo_SL_dpn0xq_NK_dpoufou0vqmpbet031220160jmfujtjn_SL_kqhKötü iletişimde:
• İnsanlar, ne yapmaları gerektiği konusunda açık bir bilgiye sahip değildir.
• İnsanlar, diğerlerinin söylediklerini yanlış anlarlar.
• İnsanlar, fikirlerini açıklamaz ve paylaşmazlar.
• İnsanlar, neyi neden yaptıklarını bilmezler.
• Çalışanların morali bozulur, verim düşer.
• Müşterilerde kötü bir izlenim oluşur ve sonuçta iş kaybı meydana gelir.
İyi iletişimde ise:
• Herkes ne yapması gerektiğini bilir.
• Herkes amacının ne olduğunu bilir.
• Kaynaklar, doğru zamanda doğru yerdedir.
• İşinizi yapmak için, tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
• Sorunlar, kurum içindeki bilgi birikimiyle çözülebilir.
• Kuruluş esnektir, kısa sürede tepki verebilir.

 Kaynak:http://operatortaha.blogcu.com/is-hayatinda-iletisimin-onemi/9833202

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*