İnsan Kaynakları Yönetimi

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

leadership-1

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idari bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun ayarlanmış politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yönetim anlayışıdır.İnsan kaynakları yönetimi, bir işletmede iş gücünü etkin bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmek için, kanuni çerçevede ve çevre şartlarına da uygun bir biçimde ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür.
İnsan kaynakları yönetimi , bir organizasyonun, vizyon ve misyon doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu iş gücünü en optimal bir biçimde meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için ortaya konulan plan, program ve stratejilerin uygulanmasıdır.
İşletme içindeki çalışanlarla ilgili program, yöntem, yönetmelik ve süreçleri geliştirme, uygulama ve değerlendirmeyle ilgili bir alan olan İnsan kaynakları yönetimi, mali ve maddi kaynaklara ek olarak, insan kaynağının da doğru yönetilmesi ile uğraşan bir disiplindir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri

 • İnsan Kaynakları Politikasının Tespiti
 • Personel Organizasyonu
 • İnsan Kaynakları Planlanması
 • Performans Yönetimi
 • Ücret Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi 
 • Motivasyon Yönetimi 
 • Kalite Yönetimi 
 • Bilgi Yönetimi 
 • Vizyon Yönetimi

  İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletmeye Getireceği Faydaları

   İşçilik maliyeti azalır.
   İş gücü devri oranı azalır.
   İşe devamsızlık ve temarüz azalır.
   İş kazaları azalır.
  Hatalı üretim azalır.
  Ürün kalitesi artar.
  Moral ve motivasyon artar.
  İş yeri atmosferi iyileşir.
  Çalışma barışı sağlanır.
  İş yeri tatmini artar.
 İşletmenin rekabet edebilirliği artar.

iky

       İnsan Kaynakları Yönetiminin Hedefleri
 

 1. Ahlaki ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, çalışanların kapasitelerinden gereği gibi yararlanmak ve onların örgüte-iş yerine-organizasyona olan etkili katkılarını artırmak.
 2. Emek verimliliğini (insan kaynağının verimli kullanımını) ve iş gücü performansını, motivasyon ve teşvik programları sayesinde artırmak.
 3. Çalışma hayatının kalitesini artırmak ve çalışmayı, cazip hale getirmek (iş gören tatminini ve işçi sağlığını yükseltmek).
 4. Örgüt verimliliğini, örgüt ve personel bütünleştirme gayretlerinin yanında personel-örgüt ve sanayi psikolojisi yöntemleriyle arttırmak.
 5. Ekip çalışmasını ve toplam kaliteyi özendirecek çalışmalar yapmak.

        İnsan Kaynakları Yönetiminin İlgi Alanları 

 •  İnsan kaynakları yönetiminin Kavramsal İçeriği ve Tarihi Gelişimi
 • İnsan kaynakları yönetimi ve Personel Yönetiminin Karşılaştırılması
 • İnsan kaynakları yönetiminin Sistemi, Politikası ve Örgütlenmesi
 • İnsan kaynakları yönetiminin Görev ve Hedefleri
 • İş Analizi ve İş Tanımlamaları ve Gerekleri
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İnsan Kaynakları Temini ve Seçimi
 • Psikoteknik: Psikolojik ve Beceri Testleri
 • Mesleki Kariyer
 • İnsan kaynakları yönetimin’de Eğitim ve Geliştirme Teknikleri
 • Performans Değerlemesi
 • İş Değerlemesi
 • Örgütsel Davranış
 • Liderlik
 • Motivasyon
 • Etkin İletişim
 • Sendika-Yönetim Münasebetleri
 • İş yerinde Katılımcı Yönetim
 • Ücretlendirme ve Sosyal Sorumluluk

     

        Kaynak: http://www.gencsau.com/forum/insan-kaynaklari-yonetimi-nedir-t8695.0.html

 

 

 

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*