Hukuk Sekreterlik

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

HUKUK SEKRETERİ

Adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan kişidir.

GÖREVLER

Bu mesleği yürüten kişilerin yaptıkları işler, görev yaptıkları işyerlerine göre farklılıklar gösterir. Genel olarak;

▪ Telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla iletişimi sağlar, randevuları düzenler,

▪ İşyerine gelen iş sahiplerini (müvekkilleri) ve ziyaretçileri kabul eder ve görüşmek istenilen kişi ile (avukat, savcı, hukuk müşaviri gibi) görüşmesini sağlar,

▪ Avukatlık bürosunda çalışıyorsa (davacı kişi avukatına vekaletname verdikten sonra) konu üzerinde avukatın hazırladığı yazıyı (dilekçeyi) usulüne uygun olarak daktilo eder ve adliyeye götürür,

▪ Adliyeden davalar ile ilgili gelen her tür yazıyı ilgili dosyaya takar,

▪ Duruşma günlerini izleme defterine kaydeder,

▪ İstem üzerine tapu veya diğer kütük belgelerini çıkartır,

▪ Makbuzları hazırlar ve imzalattırır,

▪ Gerektiğinde bir başka şehre gidip-gelir,

▪ Baronun kendisine verdiği kart (bir çeşit yetki belgesi) ile adliyeden veya icra dairesinden dava ile ilgili evrak kopyasını alır,

▪ Çalıştığı yerin iyi görünümde olması için gerekli düzenlemeyi yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Defter, kağıt, kalem, dosya, klasör vb. kırtasiye malzemeleri ile makbuz gibi bazı basılı kağıtlar,

▪ Telefon, faks, daktilo, bilgisayar vb. büro araçları ve malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hukuk Sekreteri olmak isteyenlerin;

▪ Bellekleri güçlü,

▪ Ayrıntıya dikkat edebilen,

▪ Biteviye iş yapmaktan sıkılmayan,

▪ Sabırlı, sorumluluk sahibi, sır saklayabilen,

▪ Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hukuk Sekreterleri büroda çalışırlar. Ortam genellikle kalabalık ve gürültülüdür. Sekreter zaman zaman adliye sarayına veya başka bazı bürolara gitmek için kent içinde ve kent dışına seyahat etmek durumunda kalabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Büro Yönetimi” alanının “Hukuk Sekreterliği” dalında verilmektedir.

 

GİRİŞ KOŞULLARI

▪ İlköğretim okulu mezunu olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Adliye teşkilatında, avukatlık bürosunda, baroda, hukuk müşavirliği veya özel işletmelerin hukuk servisi ya da icra takip servislerinde çalışırlar.

Günümüzde özellikle hukuk bürolarında sekreter olarak çalışan kişiler yaygın olarak lise veya dengi okul mezunu olup, işe girmek için daktilo bilgisi dışında önemli bir şart aranmamaktadır. Ayrıca hukuk öğrenimi yapan öğrenciler de beceri eğitimini bu tür hukuk bürolarında yaptıklarından, staj sırasında genel büro işleri kapsamına giren görevleri de zaten yerine getirmektedirler. Ancak mesleki eğitim veren lise dengi meslek liselerinin yaygınlaşması durumunda daha iyi tanınması bu mesleğe olan talebi artırabilecektir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç çalışılan işyerinin özel veya kamu işyeri olmasına göre değişmektedir. Özel işyerlerinde ücret anlaşmaya göre değişmekte, ilk başlayışta genellikle asgari ücret uygulanmaktadır. Ancak aynı işyerinde gösterilen performans ve kıdeme göre ücretlerde artışlar olmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” alanının “Hukuk Sekreterliği” dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Hukuk bürolarında veya avukatlık bürolarında çalışanlar bürolarına ait teknolojik yenilikleri kurs vb. yollarla takip ederek kendilerini geliştirebilirler, “Yönetici Sekreter” olabilirler.

BENZER MESLEKLER

▪ Büro memuru,

▪ Daktilograf,

▪ Zabıt katibi,

▪ Bilgisayar işletmeni,

▪ Tıp sekreteri,

▪ Yönetici sekreteri,

▪ Ön büro elemanı.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça: https://www.dersimiz.com/meslekler-hakkinda-bilgiler/hukuk-sekreteri-21925.html

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*