Hukuk Sekreteri Kimdir?

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Hukuk sekreteri; avukatlık büroları, barolar, adliye teşkilatı ve hukuk müşavirlikleri gibi birtakım kurum ve kuruluşlarda evrak işleri ile ilgilenip kayıt tutan kişilere verilen mesleki unvandır. Yöneticinin günlük işlerini organize eder ve büro yönetiminden sorumludur.

GÖREVLER

 

 

▪ Telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla iletişimi sağlar, randevuları düzenler,

▪ İşyerine gelen iş sahiplerini (müvekkilleri) ve ziyaretçileri kabul eder ve görüşmek istenilen kişi ile (avukat, savcı, hukuk müşaviri gibi) görüşmesini sağlar,

▪ Avukatlık bürosunda çalışıyorsa (davacı kişi avukatına vekaletname verdikten sonra) konu üzerinde avukatın hazırladığı yazıyı (dilekçeyi) usulüne uygun olarak daktilo eder ve adliyeye götürür,

▪ Adliyeden davalar ile ilgili gelen her tür yazıyı ilgili dosyaya takar,

▪ Duruşma günlerini izleme defterine kaydeder,

▪ İstem üzerine tapu veya diğer kütük belgelerini çıkartır,

▪ Makbuzları hazırlar ve imzalattırır,

▪ Gerektiğinde bir başka şehre gidip-gelir,

▪ Baronun kendisine verdiği kart (bir çeşit yetki belgesi) ile adliyeden veya icra dairesinden dava ile ilgili evrak kopyasını alır,

▪ Çalıştığı yerin iyi görünümde olması için gerekli düzenlemeyi yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Defter, kağıt, kalem, dosya, klasör vb. kırtasiye malzemeleri ile makbuz gibi bazı basılı kağıtlar,

▪ Telefon, faks, daktilo, bilgisayar vb. büro araçları ve malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hukuk Sekreteri olmak isteyenlerin;

▪ Bellekleri güçlü,

▪ Ayrıntıya dikkat edebilen,

▪ Biteviye iş yapmaktan sıkılmayan,

▪ Sabırlı, sorumluluk sahibi, sır saklayabilen,

▪ Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Hukuk Sekreterleri büroda çalışırlar. Ortam genellikle kalabalık ve gürültülüdür. Sekreter zaman zaman adliye sarayına veya başka bazı bürolara gitmek için kent içinde ve kent dışına seyahat etmek durumunda kalabilir.

https://www.dersimiz.com/meslekler-hakkinda-bilgiler/hukuk-sekreteri-21925.html

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal