Hastanelerde Tıbbi Sekreterin Hak ve Sorumlulukları

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

    

Tıbbi Sekreterlik
Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, hastaların muayeneye hazırlık, kabul ve dosya işlemlerini yapma ile tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tıbbi Sekreterin yaptığı görev ve işlemleri
Tıbbi Sekreter, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

014 

Görevleri
İş organizasyonu yapmak
– İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
– Haberleşme defterini incelemek
– Günlük çalışma programı yapmak
– Çalışma mekanını düzenlemek
– Büro ekipmanlarını kullanıma hazır hale getirmek
– Ekipman eksiklik ve arızalarını yetkiliye bildirmek
– Haberleşme kayıtları tutmak
– Hastaların muayeneye hazırlık ve kabul işlemlerini yapmak
– Hasta randevularını düzenlemek
– Hastalara ön bilgi vermek
– Hasta dosyası açmak
– Hasta tanıtma kartı hazırlamak
– Hasta dosyası transferlerini sağlamak
– Hasta kayıt defteri tutmak
– Hastaların muayeneye alınmasını sağlamak
– Hasta yatış evrakları hazırlamak
– Hasta yakınları ile irtibat sağlamak
– Hastaların yatırılmasını sağlamak
– Hasta çıkış evraklarını hazırlamak
– Hasta dosyası İşlemlerini Yapmak
– Hasta indeks kartlarını düzenlemek
– Hasta dosyalarının içeriğini kontrol etmek
– Hasta dosyası içi eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak
– Hasta dosyalarını dosyalama sistemi içerisindeki yerine yerleştirmek
– Hasta dosyası istemlerini karşılamak
– Hasta dosyalarının güvenliğini sağlamak
– Tıbbi ve idari dokümanları hazırlamak
– Dokümanları yazmak
– Dokümanların onaylanmasını sağlamak
– Dokümanların kayıt defterine işlenmesini sağlamak
 – Dokümanları dosyalarına yerleştirmek l
– Dokümanların ilgililere ulaştırılmasını sağlamak
– İstatistiki dokümanları hazırlamak
– Hastalık tanılarını kodlamak
– Tanı kartlarını doldurmak
– Tanı kartlarını kodlarına göre tasnif etmek
– Periyodik istatistik formlarını doldurmak
– İstatistik formlarının ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak
– Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek
– Yardımcı elemanlara eğitim vermek
– Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
– Meslekle ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri izlemek
– Meslekle ilgili hizmetçi eğitim, işbaşı eğitimi vb. faaliyetlere katılmak.

imagesCAFMU4IW

      Çalışma ortamı ve koşulları
Hastanelerde hasta dosyaları arşivinde, polikliniklerde, servis sekreterliklerinde ve bürolarda görev yaparlar. Hastane personeli ve hastalarla yakın ilişki içerisindedirler. Çalışma ortamı kalabalık ama temiz ve gürültüsüzdür. Hasta yatırma veya taburcu etme işlemleri ile ilgili birimlerde çalışan sekreterler isteklerini ifade edemeyen veya isteklerinin hemen yapılmasını isteyen hasta sahipleri veya yakınlarına durumu açıklamakta zorluklarla karşılaşabilirler.

     Çalışma alanları ve iş bulma olanakları
  – Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstre vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler.
– Sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır.
– Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşireler oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyonu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç olacağı ortadadır.
– Uluslararası düzeye açılan Türk Tıp Sisteminde yabancı dil bilen, hastalıkları ve ameliyatları uluslararası   Koel   Sistemi olan ICD – IO  (ICD = International Clasification  Of Disiaces) sistemi ile kodlayabilen, tıp diline hakim, anatomi, bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç çok fazladır.
– Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşiviz, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler.
– Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır.
– Özel muayenehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

25104009_resimler126

      Meslekte ilerleme:
Mesleki eğitim bittikten sonra, “Tıbbi Sekreter” unvanı ile atamaları yapılır. Ancak, kuruluşlarına göre hizmetçi eğitim programları ile mesleki bilgileri geliştirilebilir. Mezun olanlar istedikleri takdirde, meslek yüksekokullarının;
– Büro Yönetimi ve Sekreterlik
– Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
– Diş Teknik Sekreterliği
– Hastane Yönetimi ve Organizasyon
– Odyometre (Kulak-Burun-Boğaz Teknikerliği)
– Optisyenlik
– Sağlık Kurumları işletmeciliği                                                                                                                                                                                                           

KAYNAK: http://kendineyazar.blogcu.com/tibbi-sekreter-hak-ve-sorumluluklari/10594893

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya