GÜN BATIMI

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Gün batımı, günlük hareketin bir sonucu olarak Güneş’in ufukta batıya yöneldiği zamandır.

Gün batımı, insanın duygularını sakinleştiren içine huzur veren güzel bir doğa olayıdır.

Gün batımı anlamı, tanımı:

Batı : Güneşin 22 Mart’ta ve 23 Eylül’de battığı nokta. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika.

Güneş : Güneş ışınlarının ve ısısının etkilediği ortam. Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.

Ufuk : Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü, ihata. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer, çevren. Çevre, dolay. Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi.

Grup : Güneşin batması, batış. Ay, güneş, yıldız vb. gök cisimlerinin ufkun altına inmesi. Çökmeye, yok olmaya yüz tutma.

Kaynak: https://nedir.ileilgili.org/g%C3%BCn+bat%C4%B1m%C4%B1

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal