COVID-19 Salgınına Karşı Alınan Tedbirler

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

11.03.2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen ve ülkemizde de kısa bir süre içerisinde hızla yayılan bilimsel adı COVID-19 olan Koronavirüs salgını (“Koronavirüs”) küresel bir sağlık krizi olmasının yanı sıra önümüzdeki birkaç ay içerisinde ortaya çıkabilecek küresel bir sosyal ve ekonomik krizin de zeminini hazırlamaktadır. Bu sebeple hükümetler, kurum ve kuruluşlar, şirketler öncelikle kamu ve insan sağlığını koruyucu sonrasında da ekonomik tedbirler olmak üzere her anlamda tüm önlemleri almak için harekete geçmiş olup, salgın tehdidi ile ilgili alınan önleyici tedbirler doğrultusunda karantina uygulamaları sebebiyle ortaya çıkan üretimde iş gücünün azalması, iş yerlerinin kapatılması, ithalat ve ihracat kısıtlamaları, tüketimde azalma gibi sonuçların ekonomi üzerinde yarattığı hasar önlenmeye ve hâlihazırdaki önlemlerin negatif etkisi azaltılmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizde de salgın hastalık tehdidine karşı alınan ve aşağıda detaylı bir şekilde açıklanan tedbirler kamu sağlığının teminine yönelik tedbirler yanında salgının ekonominin üzerindeki negatif etkinin sonuçlarından vatandaşların minimum seviyede hasar almalarını sağlamak üzere Ekonomik İstikrar Kalkanı adı verilen bir paketle Koronavirüs’ün etkilerini azaltmak için 100 milyar Türk Lirası boyutunda bir kaynak seti oluşturulmuştur. Aynı zamanda çeşitli idari kurulumların tavsiye kararları ile birçok sosyal tedbir de dâhil olmak üzere salgının yayılma hızını azaltmak adına birtakım önlemler alınmaktadır.

1. Ulusal Ekonomik Önlemler

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 18.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı ile alınan ekonomik önlemler duyurulmuş olup, 100 milyar Türk Lirası boyutunda “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı altında ekonomik önlem paketi oluşturulmuştur. Söz konusu paket içeriğinde yer verildiği üzere tedbirler ilk etapta şu şekildedir:

 • Konaklama vergisi Kasım 2020 ayına kadar uygulanmayacaktır.
 • Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 ayları için 6 ay süreyle ertelenmiştir.
 • KDV oranı %18 olan iç havayolu taşımacılığında bu oranı 3 ay süreyle %1 olarak uygulanacaktır.
 • Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır. Salgın nedeniyle nakit dengesi bozulan firmaların bankalara olan kredi borçlarının anapara ve faiz ödemelerinin üç ay ötelenmesiyle firmalar bu dönemde ekonomik açıdan daha rahat edebileceklerdir.
 • Koronavirüs nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
 • Kısa Çalışma Ödeneği süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulamayla faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacaktır..
 • En düşük emekli maaşını 1.500 Türk Lirası’na yükseltilmiştir.
 • Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı oluşturulmuştur.

2. Hukuki Tedbirler

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması:

2279 sayılı İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (“Karar”) 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında yayımlanmış olup Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kısa Çalışma Ödeneği:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından 22.03.2020 tarihinde yapılan açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının 23.03.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılabileceği duyurulmuştur. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (“İŞKUR”) İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir.

Tebligat İşlemlerinin Durdurulması:

Adliyelerin Adalet Komisyonları Başkanlığı tarafından Koronavirüs ile mücadele amacıyla çeşitli kararlar alınarak, Adalet Bakanlığı ve Baro Başkanlıklarınca alınan tedbirler dikkate alındığında Avukatların, ofislerine gitmeksizin işlerini evlerinden sürdürmeleri nedeni ile hak kayıplarının oluşmaması için Mahkemeler ve İcra Dairelerince elektronik ortamdan veya zarf usulü ile tebligat yapılmaması hususunda kararlar alınmakta olup, bu kararı İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu 01.04.2020 tarihinde kadar uygularken, İzmir Adalet Komisyonu Başkanlığı 30.03.2020 tarihine kadar uygulamaktadır. Buna ilişkin her yargı çevresi ayrı ayrı karar almakta olup, avukatların ve ilgililerin bu hususta takipte kalması önem arz etmektedir.

Vergi Dairesi İşlemleri:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.03.2020 tarihi itibariyle Koronavirüs hastalığının yayılmasını engellemeye yönelik alınan tedbirler yayınlanmıştır. Bu kapsamda; 

 • Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kâğıt bedellerine ilişkin ödemeler 10.04.2020 tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacaktır.
 • Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri vergi dairelerinin vezneleri yerine alternatif ödeme kanalları (İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT) kullanmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
 •  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirecek ve potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda oluşturularak kendilerine tevsik edici resmi belge söz konusu uygulama üzerinden sunulacaktır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası almak için bundan böyle vergi dairelerine müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.

3. Salgını Önleyici Tedbirler

Bankaların çalışma saatleri:

Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) tarafından 22.03.2020 tarihinde tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı alınmıştır. TBB’nin tavsiye kararı ile Bankaların müşterilere doğrudan hizmet veren şubeleri ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiş olup bunun dışında isteyen bankaların, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebileceği, bankaların şubelerinin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterileri bilgilendireceği, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirlerin alınabileceği, yüksek riskli ve kalabalık alanlardaki şubelerin hizmet dışı tutulabileceği, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edileceği alınan diğer kararlar arasındadır.

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilere yönelik sokağa çıkma yasağı:

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.03.2020 tarihinde çıkarılan genelge ile 65 ve üzeri yaşında olan ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklanmıştır.

Uçuş yasakları:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 21.03.2020 tarihinde yapılan duyuru ile daha önce uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağı belirtilmiştir. Buna göre, 21.03.2020 saat 17.00 itibariyle 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuş olup Türkiye’nin uçuşları durdurduğu ülke sayısı 68’e yükselmiştir.

Lokanta ve restoranlara ilişkin kısıtlama:

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.03.2020 tarihinde çıkarılan genelge ile aynı tarih, saat 24:00 itibariyle içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceği karar altına alınmıştır. Bu nedenle lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacaktır.

Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin kısıtlanması:

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Genelge ile 21.03.2020 tarihi itibariyle vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin 21.03.2020 saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmasına karar verilmiştir.

Eğlence, sanat, kültür ve sosyal faaliyetlere kısıtlama:

17.03.2020 00:00 itibariyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dâhil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur.

Eğitim ve Öğretim:

İlk orta ve lise okulları 16.03.2020 tarihinden itibaren 1 hafta süreyle; üniversiteler ise 3 hafta süreyle tatil edilmiştir. Bu kapsamda 23.03.2020 itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından eğitime devam edilebilmesi için gerekli alt yapı hazırlıkları tamamlanmaktadır.

Ek olarak ÖSYM sınav takvimini güncelleyerek ALES, YDS gibi akademik sınavların tarihlerini ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamu kuruluşlarına getirilen sınırlamalar:

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart’tan itibaren 12 gün idari izinli sayılmaktadırlar. Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın memurlara yıllık izin verilmiştir. Ayrıca kamu görevlilerinin yurt dışına çıkması özel izne tabi hale getirilmiştir.

Kaynak: https://www.campaigntr.com/covid-19-salginina-karsi-alinan-tedbir-ve-onlemler/

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal