COVID-19 Güncel Gelişmeler

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Bilim dünyası koronavirüs pandemisi karşısında seferber olmuş durumdadır.

Zamana karşı yarışta araştırmacılar arasında birlikte iş yapma süreçleri azami düzeye çekilmiş, ortak tehdide karşı acil olarak etkin çözümlerin bulunması için farklı disiplinlerin birleştiği ve ortak aklın ön planda tutulduğu yaklaşımların izlenmesi gerekmiştir.

Her güçlüğün aynı zamanda bir fırsat oluşturabileceği düşüncesiyle ortaya konulan bu portal, sanal ortamda COVID-19 araştırma ekosistemini bir araya getirme ve yararlı olabilecek bilgileri paylaşma amacıyla oluşturulmuş ve gelişmeye açık bir şekilde sürdürülmektedir.

“Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir” dediğimiz bir dönemde, bilim ve teknolojinin gücü de araştırmacılarımızın birlikte iş yapma süreçleri kadar güçlü olacaktır.

Toplumun en temel ihtiyacı olan sağlıklı yaşam yönünde sağlanması gereken etkinin bilim ve teknoloji temelinde birlikte oluşturulması fırsatını birlikte yakalamada kararlıyız.

 

Bulaş Yolları ve Korunma Yöntemleri

Temaslı Vaka Takibi Uygulaması karantinaya alternatif olabilir mi? Viral yayılımın çok hızlı olması, temaslı vaka takibinde daha büyük ölçekteki insan gruplarında daha hızlı çalışacak yöntemlere olan ihtiyacı ortaya koymuştur. COVID-19 salgınının son durumu ve epidemiyolojik parametrelerin değerlendirildiği bu çalışmada farklı bulaş yollarının yayılımındaki etkinliği ve epideminin durdurulabilmesi için vaka izolasyonu ve temaslı takibi için gerekli ihtiyaçlar tartışılmıştır. Yeterli sayıda insan tarafından kullanıldığında risk altındaki bireylerin bilgilendirildiği bir uygulamanın salgınların kontrol alınabilmesinde alternatif olabileceği değerlendirilmektedir

Cerrahi yüz maske kullanımının semptomatik hasta bireylerden insan korona ve influenza virüslerinin yayılımının önüne geçtiğini gösteren çalışma Nature Medicine dergisinde yayınlandı. Hasta bireylerin burun ve boğaz sürüntüleri, yaydıkları damlacıklar ve aerosollerdeki virüslerin tespit edildiği çalışmada öksürmediği halde bazı hastaların yaydığı aerosollerde RNA virüsüne rastlandı. Çalışma virüslerin aerosoller yoluyla da bulaşabilme ihtimalini ve maske kullanımının önemini ortaya koyuyor. 

Epidemiyoloji ve Pandemi Süreçlerinin Yönetimi

COVID-19 sürecinde yayınlanan bazı makaleler, paylaşılan bilgiler ve alınan önlemler kapsamında kanıta dayalı olmayan bulgu ve önlemlerin zararları hakkında bilimsel bir kritik ortaya konuluyor. Pandemi süreçlerinin yönetimi konusunda epidemiyoloji bakış açısından değerlendirmelerde bulunuluyor.

OVID-19 pandemisinde en çok kayıp veren ülkelerin başında gelen İtalya’da yapılan epidemiyolojik çalışma, karantina sürecinin virüsün yayılımı üzerindeki etkisi ve asemptomatik vakaların toplumdaki oranı bulaş sürecindeki rolü üzerine yapılan tahminlere açıklık getiriyor.  İtalya’daki ilk ölüm vakasını takiben başlatılan 14 günlük karantina sürecinde halkın en az %71’lik kısmının dahil olduğu iki tekrarlı çalışmada, burun ve boğaz sürüntülerindeki COVID-19 enfeksiyonu, demografik/klinik özellikler, hastaneye yatırılma ve temas çevresi üzerine veri toplanmıştır. 14 günlük karantina sürecinin başında ve sonunda yapılan testler COVID-19 enfekte bireylerin %43’ünün asemptomatik olduğunu ortaya koymuştur. Temaslı takibi ve bulaş zinciri taraması çalışmaları, yeni tespit edilen vakaların virüsün aynı evde yaşayan asemptomatik vakalarla temastan kaynaklandığını göstermiştir. 3275 kişinin yaşadığı Vo kasabasında gerçekleşen bu çalışma ile hasta bireylerin erken izolasyonu ve karantina sürecinin beraber uygulanması sayesinde virüsün yayılımının etkili ve hızlı bir şekilde önüne geçildiği gösterilmiştir.

Bu yazıda, koronavirüsün dünyada nasıl yayıldığı, COVID-19’un diğer hastalıklarla karşılaştırılması, araştırmacıların yeni koronavirüs araştırmalarını ne kadar hızlı yayınladıkları, seyahat kısıtlamalarının karbon emisyonlarını ve hava kalitesini nasıl etkilediği ve mevcut pandeminin 2003 SARS salgını ile karşılaştırılmasına yönelik bilgiler yer almaktadır.

Cerrahi Malzemeler ve Ekipmanlar

Hava yolu müdahalelerinde kullanılan cerrahi malzemeler ve ekipmanlar kapsamında 3B yazıcılarda basılmak üzere eğitim maketi üzerinde denenmiş yerli video laringoskop blade takımı prototipi oluşturulmuştur.

Makine öğrenimi ile salgınlar belirlenebilir ve hareketleri tahmin edebilir. İlgili verilerin birleştirilmesi ve küresel düzeyde standartlaştırılması karmaşıktır. Klinik ve seyahat verilerini, aile öyküsü ve yaşam tarzı ile ilişkilendirmek ayrıntılı tahminler sağlayacaktır.

Büyük veri analizi, yapay zeka destekli ileri uyarı sistemleri ve yoğun gözlem metodolojisini kullanan Güney Kore, ülkedeki koronavirüs durumunu kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

COVID-19 ile mücadelede önleyici tedbirlerin alınması, nüfus hareketliliğine getirilecek sınırlamaların değerlendirilmesi, hastalığın yayılmasının önlenmesi ve toplumun pandemi ile başa çıkma esnekliğinin artırılması için veri yönetiminin önemli olduğu bilinmektedir. COVID-19 pandemisi ortamında halk sağlığı açısından verinin etkin kullanımına yardımcı olabilecek bazı değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

 

 

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal