Büro Yönetiminin Amacı

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

 

2014021010414678

Amaçsız bir yönetimin olamayacağını artık biliyorsunuz. Amaçsız bir büro yönetiminde de yönetimsel çabaların geliştirilmesi olanaksızdır. Büronun temel işlevleri bilgi üretme, iletişimi sağlama ve para, stok, kıymetli belge gibi varlıkları koruma olduğuna göre, büro yönetimi için belirlenecek amaçlar da bu noktalarda odaklanacaktır. Ancak amaçlar spesifik, ölçülebilir, açıkça tanımlanmış, gerçekçi ve onlardan etkilenecek tüm kişiler tarafından kolayca anlaşılabilir olmalıdır. Bunun yanı sıra büro yönetiminin amaçları, yazılı veya sözlü, kısa veya uzun süreli, işletmenin tümü, bir bölümü ya da sadece bir büro için geçerli olabilir.

Büro yönetimine geniş açıdan bakıldığında, amaçların, hizmet sağlama, sosyal sorumlulukları yerine getirme ve kâr elde etme şeklinde belirlendiği görülür. Ancak bunların genel olarak tüm bürolar için geçerli amaçlar olduğunu bilmeniz gerekir. Her büro kendi durumuna uyan özel amaçları da belirlemiş olabilir. Büro yönetimi için hizmetle ilgili amaçların önemi büyüktür. Çünkü büro, faaliyetlerinin sonucunda kendisi için çok az hizmet üretirken; diğer bölümlerin çalışmalarını daha etken ve verimli olarak yapmalarına yardımcı olacak çok yararlı hizmetler sağlamaktadır. Bu nedenle yönetim özellikle kaliteli hizmet sağlamayla ilgili amaçları dikkatle belirlemelidir.

Büro yönetimlerinin hizmet kaliteleriyle ilgili amaçları belirlerken öncelikle hizmet ettikleri müşteri grubunun (iç ve dış) isteklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini öğrenmeleri ve bunları karşılamaya yönelmeleri gerekir. Büro yöneticileri tarafından hem işlemsel hem de kişisel boyutta kalite standartlarının saptanması; müşterilerin bekledikleri kaliteyle ödül sistemleri arasında bağlantının kurulması; hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi; personelin eğitimine ve gelişimine önem verilmesi gerekir. Ayrıca bu amaca ulaşabilmek için yöneticilerin ve nezaretçilerin hizmet personelini destekleyici ve teşvik edici yönetim yaklaşımlarını benimsemeleri esastır.

Sosyal sorumluluk, işletmenin ortaklarına, çalışanlarına ve geniş olarak da kamuya karşı sorumluluklarıyla ilgilidir. Bu sorumluluk pek çok şekle girebilir ve kesinlikle her örgütün faaliyetleri bu konuda gerekli yanıtları vermelidir. Büronun sosyal sorumluluklarla ilgili amaçları, işletme ve onun faaliyette bulunduğu endüstri kolu ve toplum tarafından benimsenen ahlaki ve törel kurallara göre belirlenir. Bu tür sorumluluklar kötü işler yapmaktan kaçınma sorumluluğu olarak tanımlanabilir. Buna, çalışanlar arasında ayırımcılık yapma, zimmete para geçirme, rüşvet alma ve verme, fiyat anlaşmalarına girme ve ürünleri yanlış tanıtma gibi davranışlardan kaçınma örnek olarak verilebilir.

Ahlaki kurallar, iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı gösterirler. Ahlaki sorumluluklar da, toplum tarafından onaylanan davranış standartlarına uymaktır. Toplumda çeşitli tipte örgütler vardır ve her biri kendine özgü ahlaki standartlar geliştirmiştir. Büro yöneticilerinin bunları bilmesi ve anlaması gerekir. Kişisel doğruluk esası yanında, yöneticilerin diğer personel için örnek olması yönünden de ahlaki standartların önemi büyüktür. Örneğin, müşteri kandırmayı savunan bir yönetici, personelini bu yönde teşvik eden bir davranış göstermiş olacaktır.

Önümüzdeki yıllarda ahlaki sorumluluklar her zamankinden daha çok dikkate alınacaktır. Özellikle 1980’lerin sonunda Batı ülkelerindeki sermaye piyasalarında içeriden bilgi verme ve açığa çıkarma ya da ülkemizdeki yolsuzluk, rüşvet ve dolandırıcılık skandalları gibi olaylar nedeniyle toplumun çeşitli kesimleri ahlaki sorumluluklar konusunda daha da hassasiyet kazanmıştır. Bunun yanı sıra kendi kişisel zenginleşmelerine önem verip işletmenin genel çıkarlarını gözetmeyen kararlar alan yöneticilerin dışlanması konusuna da daha fazla önem verilecektir. Büronun kâra yönelik amaçları, büro işinin etkili, verimli, kaliteli ve en düşük maliyetle yapılmasına yardım eder. Çünkü bürolarda yapılan faaliyetler sonucu doğrudan değil dolaylı kâr elde edilmesi söz konusudur.

Kaynak: www.notoku.com.tr
NotOku.com’a teşekkürler.

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*