BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ( AREL ÜNİVERSİTESİ )

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

TÜRK DİLİ

Dil, diller ve Türk dili, dilbilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri gibi konuları içerir. Fert ve millet hayatındaki dilin önemini kavrayabilme, dil bilgisinin, sözcük ve cümlelerin ne olduğunu, iletişim açısından önemini kavrayabilme, kelimelerin oluşumlarını,çeşitlerini ve nerede nasıl kullanılması gerektiğini uygulayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme başlıca amacıdır

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Türk İnkılâbının özelliklerini ve benzer kavramları tanıma, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı Islahatlar, Atatürk İnkılâplarının önemi, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkması ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yapacağı inkılâplara etkisi, Türk İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet ve Atatürk İnkılâplarını tehdit eden unsurları içerir.

YABANCI DİL

Bu dersin ana hedefi başlangıç düzeyinde okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmek ve İngilizce’de etkin iletişim yeteneğine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla İngilizce kelime hazinesini geliştirmeye, temel yapıları sunmaya ve bunları değişik bağlamlarda kullanmaya vurgu yapılacaktır. Öğrencileri iyi bilinen konular ya da acil ihtiyaçları ile ilgili basit soru-cevaplar kullanarak iletişim kurabilecekleri düzeye getirmek. Öğrencileri, karşısındaki kişinin kendi ifadelerini yavaşlatarak ve tekrarlayarak söylemesi ve onun söylemeye çalıştığı tümceyi kurmasında yardım etmesi durumunda temel seviyede iletişim kurabilecek düzeye getirmek.

TİCARİ MATEMATİK

Oran ve orantı, ortalama yüzde ve binde hesapları, maliyet ve satış hesapları, karışımı hesaplamak, faiz hesapları, iskonto konularını içermektedir.

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

Sekreterlik mesleğinin tarihsel gelişimi, anlamı ve türleri, örgüt içindeki sekreterin rolü,yönetici sekreterinin kişisel ve mesleki nitelikleri, yönetici sekreterinin yönetsel fonksiyonlara katkısı, etkin yönetimde ve iletişimde yönetici sekreterinin rolünün ne olduğu, büro hizmetlerinin ve büro araçlarının organizasyonu ve yönetimi konuları üzerinde durulur.

İŞLETME

İş fikri geliştirme süreci, yatırım, yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, işletme-çevre ilişkileri, talep tahminleme, işletmenin kuruluş yeri, hukuksal yapılara göre işletmeler, hukuksal yapılara göre işletmeler, kapasite, maliyet, gelir ve gider kavramı, iş yeri düzeni ve üretim planlaması, işyeri düzeni ve üretim planlaması, işletme kurulum işlemleri, işletme kurulum işlemleri, işyeri açılışı konuları üzerinde durulacaktır.

TEMEL HUKUK

Toplum ve hukuk, toplum düzeni, hukuk düzeni, hukuk ve hak kavramları, hukuk kuralları ve nitelikleri, hukuk alanındaki yaptırımlar, toplumu düzenleyen diğer kurallar, hukukun dayanağı ile ilgili kuramlar, hukukun amacı, hukukun bilimsel olarak incelenmesi gibi başlıca konuları kavratmak, hukukun kollara ayrılması ve kaynakları, hukukta temel kavramlar, miras, insan haklarının korunması ve bireysel başvuru hakkı konuları işlenecektir.

HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkiler nedir; halkla ilişkiler ve tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler ve benzer kavramlar,halkla ilişkilerle karıştırılan kavramlar, halkla ilişkilerde kullanılan araçlar, halkla ilişkilerde hedef kitle ve önemi, halkla ilişkilerde etkin iletişim teknikleri, işletme ve örgütlerde halkla ilişkiler uygulamaları, halkla ilişkiler yönetimi, örnek halkla ilişkiler çalışmaları unsurlarını içerir.

BİLGİSAYAR VE BÜRO PROGRAMLARI

Belge hazırlama, denetim ve hızlı erişim, sayfa düzeni ve yazdırma, belgede çeşitli uygulamalar, belge gönderimi, sunum cihaz ve yazılımları, sunum hazırlamak, sunum yapmak, tablo ve grafik, hesaplama yapma, veri girişi, veri türleri ve işlem konularını içermektedir.

PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

Sosyal hayatta ve iş ortamında protokolün yeri ve önemi, kamu veya özel bütün kurum ve kuruluşların iş ortamında sürdürdüğü tüm etkinliklerde uyulması gereken protokol bilgileri, protokol çeşitleri ve özellikleri, kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları, sekreterin günlük işlerinde kendi bürosunda, kurumu temsil görevlerinde büro içinde uygulayacağı protokol kuralları üzerinde durmak.

KAYNAKÇA: https://www.arel.edu.tr/meslek-yuksekokulu/buro-yonetimi-ve-yonetici-asistanligi-programi/ders-icerikleri DEVAMI İÇİN LİNKTEKİ AREL ÜNİVERSİTE SİTESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya