BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Nedir?

Kurumların, kuruluşların veya iş yerlerinin her türlü bilgi ve belge işini yürütebilecek, bilgisayarı etkili kullanacak ve hızlı yazacak elemanlar yetiştiren 2 yıllık bir önlisans bölümüdür.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Hakkında Bilgi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü TYT puanı ile öğrenci alımı yapmaktadır. Bu yönüyle diğer 2 yıllık bölümler gibi bir TYT bölümüdür diyebiliriz.

Bölümün eğitim süresi 2 yıldır. Bölümde genel derslerin yanı sıra meslekle ilgili dersler ve bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve beceri düzeyinde eğitim verilmektedir. Türkiye’de onlarca üniversitede bu bölüm bulunmaktadır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü İş İmkanları İş Olanakları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mezunları ne iş yapar nerede çalışır sorularına cevap vermek son derece kolaydır; zira mezunlar neredeyse her türlü devlet kurumunda ve özel işletmede çalışma imkanına sahiptir. İş olanakları son derecede geniştir. Ancak iş alanlarının geniş olması, her mezunun devlet kurumlarına atanacağı anlamına gelmez. Devlet kurumlarına atanabilmek için KPSS’de üstün bir başarı gösterip binlerce rakibi geçmek gerekir. Bu da ancak ciddi bir çalışma ve emek neticesinde gerçekleşebilir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı iş imkanları şu çalışma alanlarıdır:

-Okullar

-Hastaneler

-Belediyeler

-Defterdarlıklar

-Maliye Müdürlükleri

-Sosyal Güvenlik Kurumları

-Finans kuruluşları

-Okullar

-Bakanlıkların merkez teşkilatı ile bağlı birimleri

-Özel şirketler

-Satış mağazaları

-Hukuk büroları

Yukarıda saydığımız iş alanları sadece bazılarıdır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mezunları aklınıza gelebilecek her türlü işletmede çalışma olanaklarına sahiptir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Mezunları Ne İş Yapar?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mezunları görev yaptıkları kurum veya şirketlerin şu iş ve işlemlerini yapmaktadır:

-Her türlü bilgi ve belgenin korunması, saklanmasını sağlar.

-Telefon görüşmeleri yapar ve gerekli bilgileri yöneticisi ile paylaşır.

-Toplantıları düzenler ve ilgili tutanakları tutarak muhafaza eder.

-İstenen bilgileri bilgisayar üzerinden veya kağıt üzerinde hazırlar ve ilgililere sunar.

-Müşteri kabul eder.

-Asistanı olduğu yöneticinin randevularını düzenler gerekli hatırlatmalarda bulunur.

-Ayrıca yöneticisi tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmakla mükelleftir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı maaşları kamu kurumlarında 3000-3500 lira dolaylarındadır. Ancak yıllardır çalışmakta olan birisi kademe ve derecesinden dolayı daha yüksek maaş almaktadır. Ayrıca eşi çalışmayan memurlar 180-200 lira kadar daha fazla maaş almaktadır. Çocuk yardımı, sendika desteği, dil tazminatı gibi diğer etkenler de maaşın farklı olmasına sebep olabilmektedir. Verdiğimiz 3000-3500 rakamı devlet kurumlarına atanmış olanlar içindir. Özelde bu maaşı almak çok zordur. Büyük bir deneyiminiz varsa ve iyi bir işletmede çalışıyorsanız elbette ki bu maaşı geçebilirsiniz de; fakat ne yazık ki genelde asgari ücretle çalışmaktadırlar.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğrencileri genellikle bazı güzel bölümlere geçme düşüncesi ile bölümü tercih ederler; fakat dikey geçiş yapmak da sanıldığı kadar kolay değildir. Dileyen mezunlar aşağıdaki 4 yıllık bölümlere DGS ile dikey geçiş yapabilir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı DGS bölümleri şunlardır:

-Halkla İlişkiler

-Yönetim Bilişim Sistemleri

-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-Sağlık Yönetimi

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım

-Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

-İşletme Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü KPSS Taban Puanları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı KPSS puanları maalesef yüksektir. Yapılan son KPSS atamalarında 85-95 puan arası alanlar çeşitli kadrolara yerleşmiştir. Bölüm mezunlarının sayısının her sene artması KPSS atama puanlarının da yükselmesine neden olmuştur. Bu bölümden mezun olup da KPSS’den devlet kurumuna atanmak isterseniz ciddi bir KPSS hazırlık süreci geçirmeniz gerekir; aksi takdirde özelde çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal