Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı İŞ İMKANLARI

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nın amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün hedefidir.
• Programda, 2010-2011 eğitim yılında 30 öğrenci burssuz ve 3 öğrenci %100 burslu kontenjan olmak üzere toplam 33 kontenjan bulunmaktadır.

• Ticaret Liseleri bünyesinde bulunan Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü mezunlarına “sınavsız geçiş” hakkıtanınmaktadır.
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nda İngilizce Hazırlık sınıfını okumak isteğe bağlıdır.
• Programda ders veren öğretim görevlileri alanında eğitim almış ve sektör deneyimi bulunan kişilerden oluşmaktadır. Bu nedenle Meslek Yüksekokulları mantığına uygun olarak teorik bilgiler pratik deneyimlerle desteklenebilmektedir.

• Programımız; büro teknolojilerini büro ortamında etkin ve verimli kullanabilme, çağdaş yönetim anlayışı ile büro işlerinin idaresi, etkin iletişim yöntemleri, on parmak klavye kullanımı(Q klavye/F klavye) gibi teknik becerileri kazandırmaktadır.
• 2 yıllık eğitim süremizin 4. Döneminde haftada 9 saatlik “Mesleki Uygulama” dersi ve staj programı ile başta Maltepe Üniversitesi olmak üzere saygın kurum ve kuruluşlarda mezun olmadan önce eğitimin pratiğiyapılmaktadır.

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip bulunmaktadırlar. 2010 yılı mezunlarımız dahil olmak üzere alanı ile ilgili çalışmak isteyen öğrencilerimize ait “iş bulamayan” bilgisi bulunmamaktadır. Mezun öğrencilerimize iş birliği yaptığımız İstanbul’un önde gelen kurum ve kuruluşları ile iletişim kurabilmeleri konusunda bölüm olarak destek verilmektedir.

TANIM İşletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların (insan, bilgi, parasal ve maddi v.b) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişidir.

GÖREVLER Büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere, – Ofis yönetimi işlemlerini yürütür,- Gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütür,- Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapar,- Yönetici için gerekli dokümanları hazırlar,- Toplantı organizasyonu yapar,- Seyahat organizasyonu yapar,- Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER – Bilgisayar, fax, telefon, fotokopi, hesap makinası, daktilo.- Örgüt amacını ve hedeflerini kapsayan kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler.- Çeşitli demirbaşlar (masa, sandalye, dolap vb)- Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem, büro malzemeleri)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı olmak isteyenlerin;- Sözel yeteneği güçlü (düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen), – Görsel ve işitsel belleği kuvvetli, – Kendine güvenen, güvenilir,- İnsanları tanıyan ve etkileyebilen, sır saklayabilen,- Sorumluluk sahibi,- Güleryüzlü ve temsil yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak çalıştığı işyerine bağlı olarak akşamları geç saatlere veya hafta sonları çalışma yapabilirler. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle, ziyaretçiler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI – Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pekçok kurum ve kuruluşda, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI – Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Sekreterlik bölümü ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı, Anadolu Kız Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü ile Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” önlisans programına sınavsız olarak girebilirler.- Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sözel (SÖZ)”puanı almaları koşulu ile ve sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde ÖSS puanlarına göre yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar. a) Genel Kültür Dersleri: Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil. b) Meslek Dersleri: Matematik, Bilgisayar, Genel İşletme, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları, Protokol Bilgisi, Ekonomi, Genel İletişim, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkiler, Sunum Teknikleri ve Çalışma Psikolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

KAYNAKÇA: http://haber.buroasistanlari.com/wp-admin/post.php?post=11542&action=edit

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal