BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI HEDEFLERİ

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

Programdan mezun olan öğrencilerin çok çeşitli çalışma alanları bulunmaktadır. Mezunların öncelikli olarak istihdam edildiği alan kurumsal işletmelerde yönetici asistanlığı pozisyonudur. Bu pozisyon ile birlikte büro yöneticisi ve büro elemanı olarak da işletmelerde çalışma imkânı bulabilmektedirler. Son dönemde özellikle işletmelerde insan kaynakları departmanlarının ön plana çıkması ile bu departmanlarda mezunlar sahip oldukları insan ilişkileri, bilgisayar ortamında bordrolama bilgileri ve yönetim becerileri ile yer alabilmektedirler. Birçok holding ve sağlık kuruluşunda yer alan danışma birimlerinde yer almakta ve halkla ilişkiler faaliyetlerine de destek olmaktadırlar. Ayrıca sahip oldukları temel muhasebe bilgisi ve sahip oldukları muhasebe programlarını kullanabilme bilgisi ile ön muhasebe elemanı olarak da istihdam edilebilmektedirler. 

HEDEFLERİ

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli, kendisini geliştiren, ahlaklı ara insan gücünü ülkeye kazandırmaktır.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının hedefi; çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir.

KAYNAK

http://gedizmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/4327/buro-yonetimi-ve-yonetici-asistanligi

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya