Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ders İçeriği Yeni Müfredat ( TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ESBMYO)

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

2

2

Z

2

ZAI 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

2

2

Z

2

ZYD 101

Yabancı Dil-I

2

2

2

Z

2

ISL 101

İşletme Yönetimi I

3

3

3

M

4

BYA 101

Ekonomi-I

2

2

2

Z/M

3

BYA 103

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

2

2

2

Z/M

3

BYA 107

Halkla İlişkiler

2

2

2

M

2

MVU100

Genel Muhasebe

3

1

4

3,5

Z/M

5

HUK100

Temel Hukuk

2

2

2

Z/M

3

BDE101

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I)

1

1

S

 

TOPLAM

20

2

22

20,5

 

26

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Alan içi)

BTP 100

*Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

2,5

S

4

 

GENEL TOPLAM

22

3

25

23

 

30

 

* 1. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 4 AKTS ders seçilmek zorundadır.

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

2

2

Z

2

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

2

2

Z

2

ZYD 102

Yabancı Dil-II

2

2

2

Z

2

ISL 102

İşletme Yönetimi II

2

1

3

2,5

M

5

BYA 102

Klavye Teknikleri

2

2

4

3

Z/M

5

BYA 104

Ekonomi-II

2

2

2

Z/M

3

BYA 106

Ticari Matematik

3

3

3

Z/M

4

BDE102

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II)

1

1

S

 

Seçmeli Dersler *

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

15

4

19

16,5

 

23

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Alan İçi)

BYA 108

*Teknoloji Kullanımı

2

2

2

S

3

  ILT 100                  

*İletişim

2

2

2

S

2

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu alan dışı)

DTİ114

*Çevre Koruma

2

2

2

ÜS

2

 

GENEL TOPLAM

21

4

25

22,5

 

30

 

* 1. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 5 Alan dışı 2 AKTS ders seçilmek zorundadır.

 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

BYA 201

Büro Yönetimi

3

3

3

Z

4

BYA 203

Örgütsel Davranış

2

2

2

Z/M

2

BYA 205

Etkili ve Güzel Konuşma

2

2

2

Z/M

2

BYA 207

Mesleki Yabancı Dil-I

2

2

4

3

M

4

BYA 209

Toplantı Yönetimi

2

2

2

M

3

BYA 211

Mesleki Yazışmalar

3

1

4

3,5

M

4

BYA 213

Kamu ve Özel Kesim Yapısı

2

1

3

2,5

Z/M

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

16

4

20

18

 

23

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Alan İçi)

BYA 215

*Sektör Uygulamaları-I

4

2

6

5

S

5

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu alan dışı)

DTİ 205

*Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

2

2

2

ÜS

2

       

GENEL TOPLAM

22

6

28

25

 

30

 

   *2. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 5 Alan dışı 2 AKTS ders seçilmek zorundadır.

2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

BYA 202

Meslek Etiği

2

 

2

2

M

2

BYA 204

Bilgi Yönetimi

2

2

2

M

3

BYA 206

Mesleki Yabancı Dil II

2

2

4

3

M

4

BYA 208

Yönetici Asistanlığı

2

2

4

3

Z/M

5

BYA 210

Dosyalama ve Arşivleme

2

1

3

2,5

M

4

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

10

5

15

12,5

 

18

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Alan İçi)

BYA 212

*İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

2

2

S

2

BYA 214

*Sektör Uygulamaları-II

4

2

6

5

S

6

ISL 103

*Kalite Yönetim Sistemleri

2

2

2

S

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu alan dışı)

 

 

 

 

 

 

 

 

MVU216

*Elektronik Ticaret

2

2

2

ÜS

2

 

GENEL TOPLAM

20

7

27

23,5

 

30

 

* 2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 10 AKTS Alan dışı 2 AKTS ders seçilmek zorundadır.

Z: Zorunlu Ders,        M: Meslek Dersi,       S: Seçmeli Ders                                       

  Toplam Ders Saati:107                       Toplam AKTS:120

                                                                                              40 iş günü zorunlu staj (30 saat= 1 AKTS): Toplam AKTS 11

                                                                                                                                                         Toplam AKTS:131

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

İş Saati

Z/M/S

AKTS

BYA 001

Endüstiriye Dayalı Eğitim (STAJ)

0

0

40 İş Günü

320

Z

11

 I.YARIYIL   

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

2

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 101

Yabancı Dil-I

2

0

2

2

2

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

İSL 101

İşletme Yönetimi-I

3

0

3

3

4

Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek,Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,İşletmenin Çevresini Tanımak,Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek,Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak,İş yeri ve Üretim Planı Yapmak,Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek,Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 101

Ekonomi-I

2

0

2

2

3

Temel kavramlar, Ekonomi biliminin konusu ve kapsamı, kıtlık kavramı, temel ekonomik sorunlar, talep ve arzın genel esasları, rekabetçi piyasalarda fiyat oluşumu, tüketici dengesi ve firma dengesi ile ilgili bilgiler. 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 103

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

2

0

2

2

3

Protokolün tanımı ve tarihsel gelişimini incelemek, Sosyal davranış protokolünü uygulamak, Kurum ve kuruluşlarda protokolü uygulamak,

Kurumsal etkinliklerde protokolü uygulamak, Kişisel bakımını yapmak, Kıyafet ve aksesuar seçmek 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 107

Halkla İlişkiler

2

0

2

2

2

Genel amaçlar, Görev ve sorumluluklar, Görev ve sorumluluklar

Halkla ilişkilerde mesajı, Kamuoyu ve medya ile ilişkiler, Sponsorluk 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

MVU 100

Genel Muhasebe

3

1

4

3,5

5

Genel bilgiler, Bilanço ve hesaplar, Muhasebe sistemi, Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Yabancı kaynak hesapları, Öz kaynak hesapları, Gelir tablosu hesapları, Ticari belgeler, Sipariş-İrsaliye-Fatura, Kasa işlemleri, Personele ilişkin muhasebe işlemleri,Cari hesap,Banka işlemleri,Çek senet işlemleri, Proforma fatura, Finansal raporlar, Bütçeleme, İlave yatırımlar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HUK 100

Temel Hukuk

2

0

2

2

3

Hukukun temel kavramları, Hukuk sistemi, Hakkın tanımı ve türleri, Hakkın yönetimi, Kişilik kavramı,Tüzel kişilik,Aile hukuku, Eşya hukuku, Borçlar hukuku, Sözleşmeler, Çeşitli hükümler, Hak arama sürec.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BDE 101

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I

0

1

1

SEÇMELİ DERS

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BTP100

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

2,5

4

 

İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı, Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama ,Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş,İnternet Ve Kariyer,İş Görüşmesine Hazırlık,İşlem Tablosu,Formüller Ve Fonksiyonlar,Grafikler, Sunu Hazırlama,Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

II.YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 102

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 102

Yabancı Dil-II

2

0

2

2

2

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ISL 102

İşletme Yönetimi-II

2

1

3

2,5

5

Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak,Denetim Yapmak,İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, Performansını Değerleme, Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 102

Klavye Teknikleri

2

2

4

3

5

Kelime işlem programı işlemleri, Kelime işlemci belgede metni biçimlendirmek, Klavye tuşlarının fonksiyonları, Oturuş ve duruşu ayarlama, Harf tuşlarını kullanma, Harf tuşlarını kullanma harf tuşlarını kullanma, Noktalama işaretleri ve sayı tuşları, Metin yazma, Hız uygulamaları, Yabancı dilde yazı yazmak, el yazısı ve düzeltilmiş yazılar, Farklı bilgisayar yazılımlarını kullanmak, Farklı yazılımlar ile çalışmak.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 104

Ekonomi-II

2

0

2

2

3

Milli gelir, Para, Enflasyon ve etkileri, Ödemeler bilançosu, Dış ticaret, Döviz arz talep uygulamaları, milli gelir ve milli gelir ile yatırım ve tasarruflar arasındaki ilişkiler, para kavramı ve paranın ekonomideki rolü, enflasyon, işsizlik ve istihdam ile ilgili genel bilgiler, uygulamaya yönelik örnekler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 106

Ticari Matematik

3

0

3

3

4

Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları,Maliyet ve satış hesapları,Karışımı hesaplamak Faiz hesapları, İskonto ve Uygulamalar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BDE 102

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II

0

1

1

SEÇMELİ DERS

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 108

Teknoloji Kullanımı

2

0

2

2

3

Büro teknolojisini kurmak, Bakım ve onarım,İ letişim teknolojisi, Bilgisayar teknolojisi, Otomasyon teknolojisi, İnternet kullanımı, Web hizmetleri, Çeşitli teknolojik hizmetler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ILT 100

İletişim

2

0

2

2

2

Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak,Sözsüz İletişim kurmak,Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan

KAYNAKÇA:https://esbmyo.trakya.edu.tr/pages/buro-yonetimi-ve-yonetici-asistanligi-ders-icerigi-yeni-mufredat

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal