Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun; bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip kişidir.

GÖREVLER

▪ Ofis yönetimi işlemlerini yürütür.

▪ Büro otomasyonunu etkin kullanır.

▪ Büroya ait araç-gereçlerin bakım, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

▪ Yardımcı elemanlara iş dağıtır ve kontrolünü yapar.

▪ İş programları yapar.

▪ Yöneticinin günlük programını hazırlar.

▪ Kurum içi iletişimi sağlar, kurum içinden gelen talepleri yönlendirir.

▪ Dokümanların kontrolünü yapıp, onaya sunar.

▪ Dosyalama işlemlerini yürütür.

▪ Toplantı organizasyonu yapar.

▪ Yöneticinin seyahat organizasyonunu yapar.

▪ Yardımcı elemanları yetiştirir.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Telefon, faks, fotokopi makinası,

▪ Bilgisayar,

▪ Evrak imha makinası,

▪ Tarayıcı,

▪ Yazıcı, toner,

▪ Sözlük, yazım imla kılavuzu,

▪ Zarf açacağı,

▪ Ajanda,

▪ Dosya ve klasör çeşitleri,

▪ Evrak kayıt defteri,

▪ Takvim,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı olmak isteyenlerin;

▪ Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen,

▪ Yazışma yeteneğine sahip,

▪ Büro araç ve gereçlerini kullanabilme yeteneğine sahip,

▪ Dış görünüşe dikkat eden,

▪ İkna yeteneği ve temsil etme becerisi gelişmiş,

▪ İnsiyatif kullanabilen, risk ve sorumluluk alabilen,

▪ Kararlı, disiplinli, dikkatli,

▪ Planlı ve organize çalışabilen,

▪ Güleryüzlü, empati kurabilen,

▪ Sır saklayabilen,

▪ Zamanı iyi kullanabilen,

▪ Soğukkanlı, sabırlı,

▪ Eleştiriye açık ve stres altında çalışabilen,

▪ Yaratıcı ve yeniliklere açık

kimseler olmaları gerekmektedirler.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı büroda görev yapar. Ancak çalıştığı işyerine bağlı olarak gece geç saatlere kadar ve hafta sonları çalışabilir, şehir içinde ve farklı şehirlere seyahat etmesi gerekebilir. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticiler, diğer çalışanlar, ziyaretçilerle iletişim içindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi; üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” ön lisans programlarında verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

KAYNAKÇA: https://www.dersimiz.com/meslekler-hakkinda-bilgiler/buro-yonetimi-ve-yonetici-asistani-22635.html

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya