BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI HAKKINDA BİLGİ

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

TANIM

 

Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun; bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Ofis yönetimi işlemlerini yürütür.

▪ Büro otomasyonunu etkin kullanır.

▪ Büroya ait araç-gereçlerin bakım, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

▪ Yardımcı elemanlara iş dağıtır ve kontrolünü yapar.

▪ İş programları yapar.

▪ Yöneticinin günlük programını hazırlar.

▪ Kurum içi iletişimi sağlar, kurum içinden gelen talepleri yönlendirir.

▪ Dokümanların kontrolünü yapıp, onaya sunar.

▪ Dosyalama işlemlerini yürütür.

▪ Toplantı organizasyonu yapar.

▪ Yöneticinin seyahat organizasyonunu yapar.

▪ Yardımcı elemanları yetiştirir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Telefon, faks, fotokopi makinası,

▪ Bilgisayar,

▪ Evrak imha makinası,

▪ Tarayıcı,

▪ Yazıcı, toner,

▪ Sözlük, yazım imla kılavuzu,

▪ Zarf açacağı,

▪ Ajanda,

▪ Dosya ve klasör çeşitleri,

▪ Evrak kayıt defteri,

▪ Takvim,

▪ Ataç, iğne, zımba vb.

▪ Firma antetli yazışma kağıdı

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı olmak isteyenlerin;

▪ Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen,

▪ Yazışma yeteneğine sahip,

▪ Büro araç ve gereçlerini kullanabilme yeteneğine sahip,

▪ Dış görünüşe dikkat eden,

▪ İkna yeteneği ve temsil etme becerisi gelişmiş,

▪ İnsiyatif kullanabilen, risk ve sorumluluk alabilen,

▪ Kararlı, disiplinli, dikkatli,

▪ Planlı ve organize çalışabilen,

▪ Güleryüzlü, empati kurabilen,

▪ Sır saklayabilen,

▪ Zamanı iyi kullanabilen,

▪ Soğukkanlı, sabırlı,

▪ Eleştiriye açık ve stres altında çalışabilen,

▪ Yaratıcı ve yeniliklere açık

kimseler olmaları gerekmektedirler.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı büroda görev yapar. Ancak çalıştığı işyerine bağlı olarak gece geç saatlere kadar ve hafta sonları çalışabilir, şehir içinde ve farklı şehirlere seyahat etmesi gerekebilir. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticiler, diğer çalışanlar, ziyaretçilerle iletişim içindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi; üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” ön lisans programlarında verilmektedir

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Zorunlu yaz stajı süresi 60 iş günüdür

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” önlisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluş da, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ İşletmeler staj yapan öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler.

▪ Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kazanç durumları, çalıştıkları işyerlerinin büyüklüğü, çalışma süresi ve deneyime göre değişmektedir Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının kazanç durumları asgari ücret ile asgari ücretin 4 katı oranında değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Yabancı dil bilgisi, teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi özellikler iş bulmayı kolaylaştırıcı vasıflardır.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Hukuk Sekreteri,

▪ Tıbbi Sekreter,

▪ Katip.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA:

https://www.dersimiz.com/meslekler-hakkinda-bilgiler/buro-yonetimi-ve-yonetici-asistani-22635.html

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal