Büro Yönetimi ve Sekreterlik nedir? Kimler yapabilir?Görevi, Eğitim ve Maaş durumu

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yönetim ve yazışmalardan sorumlu olan, idari ve ofisle ilgili detaylarda üst düzey yöneticilere yardımcı olarak genel ofis işlerini yapan kişidir

 Meslek Grup Bilgileri

Meslek Ana GrubuBüro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana GrubuGenel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları
Meslek Grubu Sekreterler (Genel)
Meslek Birim GrubuSekreterler (Genel)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi İlköğretim

Meslek Tanımı

Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yönetim ve yazışmalardan sorumlu olan, idari ve ofisle ilgili detaylarda üst düzey yöneticilere yardımcı olarak genel ofis işlerini yapan kişidir

Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunlarının çalışabileceği alanlar ve iş bulma imkanı

Görevi:

– İş yerinde iletişimi sağlamak.
– Dosyalama ve arşivleme yapmak.
– Yazışma yapmak.
– İş programı hazırlamak ve uygulamak.
– Toplantı organizasyonu yapmak.
– Bilgisayarda dosya oluşturmak.
– Bilgisayarda yazı hazırlamak.
– Dava dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olmak. 

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pekçok kurum ve kuruluşda, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. 

Görev ve İşlem Basamakları

Sekreter (Genel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Çeşitli mektup, evrak, rapor, grafik,şema, cetvel, bülten ve taslakları bilgisayara aktarmak,
b) Dikte ettirilmiş yazıların ön taslağını çıkarmak, yazılarda küçük düzeltmeler yaparak önemli değişiklikler için amirine başvurmak,
c) Mektup ve duyurularla ilgili yazıları hazırlamak,
d) Raporlar ve araştırma projeleri için çeşitli verileri bir araya getirmek,
e) Gönderilmesi gereken yazıları postaya vermek, gelen postaları açarak gerekli yerlere dağıtmak,postaya verilecek materyalleri hazırlamak,
f) Telefonlara cevap vermek, arayan kişilerin notlarını kaydetmek, randevuları düzene koymak,
g) Ziyaretçileri kabul etmek, ikramlarda bulunmak,
h) Belgeleri dosyalamak ve gerektiğinde kolaylıkla bulunması için kodlamak,
i) Çalışma alanının tertip ve düzenini, temizliğini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

KAYNAKÇA:http://www.nkariyer.com/yonetim/2017/2/8/buro-yonetimi-ve-sekreterlik-nedir-kimler-yapabilir-gorevi-egitim-ve-maas-durumu

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal