BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

stock-vector-vector-image-of-a-business-women-in-office-31646068[1]

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

Teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler, bilginin giderek daha karmaşık bir hal alması ve oluşan rekabet her konuda insanları ve şirketleri profesyonelleşmeye itmiştir. Günümüzde hammadde kavramı eski önemini yitirmiş onun yerine bilgi üretme, bilgiye hızlı erişme ve bilgiyi hızlı iletme, imkanları daha koordineli kullanma gibi kavramlar önem kazanmıştır.  Bu durum büro ve yöneticilik anlayışının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Büro ve büro çalışlanlarına ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.  Bu ihtiyaç da büro yönetimi ve sekreterlik alanının doğmasını sağlamıştır. Bölümün amacı konusunda bir çok farklı tanım yapılmıştır. Genel olarak kuruluşların belirlenen hedef ve amaçlarına ulaşması için insan, bilgi, para, makine, iş birliği yönetim gibi maddi ve manevi kaynakları uygun kullanmada yöneticiye yardımcı olacak sekreterler yetiştirmek diyebiliriz.

 

0

Genel olarak sekreterin görevi büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamaktır. Bunun için ofis yönetimi işlemlerini, gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütür. Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması, toplantı ve seyehat organizasyonları işlerini yapar. Yönetici için gerekli dokümanları hazırlar. Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Son yıllarda teknolojide meydana gelen gelişmeler büro otomasyon kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Büro otomasyonu; büro hizmetlerinde, elektronik makineler ve bilgisayarlarla işlerin yapılması ve yine sonuçlarının bilgisayarlarla denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Büro otomasyon araçları başta bilgisayar olmak üzere telefon, faks, teleks gibi iletişim araçlarıyla birlikte daktilo, fotokopi gibi mekanik araçlar da büro işlerinde yardımcı araçlardır.

0

Teknolojiyle birlikte arşivleme, dosyalama ya da evrak kayıt gibi işler  bilgisayarlarla yapılıyor. Bu durum hem sekreterin iş yükünü hafifletiyor hem de sekreterlik eğitiminin alınmasını zorunlu hale getiriyor. Sekreterlerden beklenenlerin artması onlarda aranan koşulları ve istenen yetenekleri de arttırmıştır. Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği güçlü (düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen), görsel ve işitsel belleği kuvvetli, kendine güvenen, güvenilir, insanları tanıyan ve etkileyebilen, sır saklayabilen, sorumluluk sahibi, güler yüzlü ve temsil yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir. Ayrıca teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve ber türlü işlemlerde teknolojiden yararlanabilmeleri gerekir.

09222658_10170621_buro_yonetimi[1] hukuk[1]

Sekreterlik, günümüzde hızla yükselen ve önemli bir konuma gelen mesleklerden biridir.S ekreter, yöneticinin sağ kolu olmaktan çıkmış, iş ortağı durumuna gelmiştir. Sekreterlik mesleği, yönetici asistanlığı kavramıyla özdeşleşmektedir. Bu durum sekreterlik mesleğinin alt uzmanlık alanlarına ayrılmasına neden olmuştur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksek okullarının “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı” olarak değişmesi nedeniyle, “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle aşağıda verilen bilgiler “Büro Yönetimive Sekreterlik” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır. Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümünde verilmektedir.

0

0

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Büro hizmetleri, Büro yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Kütüphanecilik, Sekreterlik Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, bölümlerinden mezun olanlar “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” önlisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sözel-1 (SÖZ)”puanı almaları koşulu ile ve sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde ÖSS puanlarına göre yerleştirilmektedirler.

0

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar.

Genel Kültür Dersleri: Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil.

Meslek Dersleri: Matematik, Bilgisayar, Genel İşletme, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları, Protokol Bilgisi, Ekonomi, Genel İletişim, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkiler, Sunum Teknikleri ve Çalışma Psikolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik l.ve 2.sınıf sonrasında işyerlerinde 8 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması ile “Büro Yönetimi Sekreterlik Meslek Elemanı” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluş da, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

0

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun Genel İdari Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde işe başlayan meslek elemanı işyerinin kapasitesine göre genellikle asgari ücretle işe başlayarak, deneyimi arttıkça yabancı dil bilgisi, teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi özellikleri de dikkate alınarak, ücret yükselebilmektedir. Yönetici konumunda ise bu ücretler daha da artabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

“Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ön lisans programı mezunları, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işyerinde yönetimin üst kademelerine çıkabilirler.

Kaynak : http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/65/01/974294/icerikler/_406034.html

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*