Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK

Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yönetim ve yazışmalardan sorumlu olan, idari ve ofisle ilgili detaylarda üst düzey yöneticilere yardımcı olarak genel ofis işlerini yapan kişidir.

 

Meslek Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu 

Sekreterler (Genel)

Meslek Birim Grubu

Sekreterler (Genel)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi 

İlköğretim

Meslek Tanımı

Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yönetim ve yazışmalardan sorumlu olan, idari ve ofisle ilgili detaylarda üst düzey yöneticilere yardımcı olarak genel ofis işlerini yapan kişidir

Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunlarının çalışabileceği alanlar ve iş bulma imkanı

Görevi:

İş yerinde iletişimi sağlamak.
Dosyalama ve arşivleme yapmak.
Yazışma yapmak.
İş programı hazırlamak ve uygulamak.
Toplantı organizasyonu yapmak.
Bilgisayarda dosya oluşturmak.
Bilgisayarda yazı hazırlamak.
Dava dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olmak. 

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları:

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluş da, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. 

Görev ve İşlem Basamakları:

Sekreter (Genel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Çeşitli mektup, evrak, rapor, grafik,şema, cetvel, bülten ve taslakları bilgisayara aktarmak,
b) Dikte ettirilmiş yazıların ön taslağını çıkarmak, yazılarda küçük düzeltmeler yaparak önemli değişiklikler için amirine başvurmak,
c) Mektup ve duyurularla ilgili yazıları hazırlamak,
d) Raporlar ve araştırma projeleri için çeşitli verileri bir araya getirmek,
e) Gönderilmesi gereken yazıları postaya vermek, gelen postaları açarak gerekli yerlere dağıtmak,postaya verilecek materyalleri hazırlamak,
f) Telefonlara cevap vermek, arayan kişilerin notlarını kaydetmek, randevuları düzene koymak,
g) Ziyaretçileri kabul etmek, ikramlarda bulunmak,
h) Belgeleri dosyalamak ve gerektiğinde kolaylıkla bulunması için kodlamak,
i) Çalışma alanının tertip ve düzenini, temizliğini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Maaş Durumu

2020 Büro Yönetimi ve Sekreterlik maaşları

• Bekar Lise mezunu ve yeni işe başlayan biri ortalama 4.035 TL maaş almakta. Evli ve bir çocuk sahibi olanlarında yaklaşık 4.517 TL ve 2 çocuk sahibi olanlarda 4.610 TL maaş almaktadır.

• Yüksek okul yada lisans mezunu olanlarda 4.752 TL civarında maaş alabilmekte.

Yukarıda ki maaşlar kamuda sekreter olarak çalışan kişinin alacağı maaş.

Özel sektörde ise maaşlar değişiklik göstermektedir. Kariyer sitelerindeki sekreter ortalama maaşı 2.250 TL iken yeni başlayan birinin de alacağı maaş 250-300 TL asgari ücret üzerinde bir rakam olmaktadır. Deneyime göre 3.500-4.500 TL ye kadar maaşlar çıkmaktadır. 

Çalışma Alanı

•sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluş da, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler.

•İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan 

İş Bulma Olanakları

Mesleki Eğitimin Verildiği Yer ve Süre

•Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulları’nın “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümünde verilmektedir. 

•Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar. a) Genel Kültür Dersleri: Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil. b) Meslek Dersleri: Matematik, Bilgisayar, Genel İşletme, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları, Protokol Bilgisi, Ekonomi, Genel İletişim, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkiler, Sunum Teknikleri ve Çalışma Psikolojisi gibi dersler okutulmaktadır.  

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

•Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Sekreterlik bölümü ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı, Anadolu Kız Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü ile Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

•Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sözel (SÖZ)”puanı almaları koşulu ile ve sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde ÖSS puanlarına göre yerleştirilmektedirler. 

Çalışma Ortamı ve Koşulları

•Büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak çalıştığı iş yerine bağlı olarak akşamları geç saatlere veya hafta sonları çalışma yapabilirler. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle, ziyaretçiler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar. 

Meslekte Yükselme/Kariyer İmkanı

•Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunları AÖF İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümüne yatay (sınavsız) geçiş yapabilirler. Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına dikey (sınavlı) geçiş yapabilirler. Çalıştıkları iş yerinde yönetimin üst kademelerine çıkabilirler.  

KAYNAK:
http://www.nkariyer.com/yonetim/2017/2/8/buro-yonetimi-ve-sekreterlik-nedir-kimler-yapabilir-gorevi-egitim-ve-maas-durumu

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal