Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yönetim ve yazışmalardan sorumlu olan, idari ve ofisle ilgili detaylarda üst düzey yöneticilere yardımcı olarak genel ofis işlerini yapan kişidir.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mezunlarının Çalışabileceği Alanlar ve İş Bulma İmkanı

Görevi:

– İş yerinde iletişimi sağlamak.
– Dosyalama ve arşivleme yapmak.
– Yazışma yapmak.
– İş programı hazırlamak ve uygulamak.
– Toplantı organizasyonu yapmak.
– Bilgisayarda dosya oluşturmak.
– Bilgisayarda yazı hazırlamak.
– Dava dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olmak. 

 

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. 

Kaynak: http://www.nkariyer.com/yonetim/2017/2/8/buro-yonetimi-ve-sekreterlik-nedir-kimler-yapabilir-gorevi-egitim-ve-maas-durumu

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal