BÜRO YÖNETİMİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

Büro faaliyetlerinin amaçlarına ulaşabilmesi için büro yöneticisinin çeşitli görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Bunların her biri, planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etme gibi temel yönetim işlevleri çerçevesinde oluşmaktadır. Ancak büro yöneticisinin temel görev ve sorumluluklarına geçmeden önce büro yönetiminin özelliklerinin ne olduğunu öğrenmenizde yarar vardır.

Büro yöneticisinin görev ve sorumluluklarının daha iyi açıklanabilmesi için vurgulanması gereken temel özellikler şunlardır:

– BÜRO YÖNETİMİ KAVRAMI GENİŞ OLARAK ELE ALINMALIDIR :

 Büro yönetimi, işletmenin tüm bölümlerinde yürütülen büro faaliyetleriyle ilgili yönetsel çabaları içerir. Büro yönetimi, işletmenin tümüyle ilgili olduğu için sadece büro yöneticisinin çabaları ya da büroda yürütülen faaliyetlerle sınırlı değildir.

– BÜRO YÖNETİMİ TAMAMEN MEKANİK BİR FAALİYET DEĞİLDİR :

 Büro yönetiminin temel işlevlerinin etkili bir şekilde yerine getirilebilmesinin büyük güçlükleri vardır. Tüm durumlarda izlenebilecek belirli tek bir kural yoktur. Büro yönetiminde, yönetim bilimi kadar yönetim sanatı da önem taşır. Çünkü bilimin ve sanatın işlevleri farklıdır. Bilimin işlevi olgu ve olayları açıklamak; sanatın işlevi ise çeşitli teknikleri kullanarak arzulanan sonuçları yaratmaktır.

– BÜRO YÖNETİMİ İÇİN KARAR VEREBİLMEK GEREKİR :

Büro yönetiminin temel işlevlerinden her birinin yürütülmesinde karar verme zorunluluğu vardır. Kararlar doğru bilgi ve gerçeklere dayanmalıdır. Ancak, bu gerçeklere ulaşmak genellikle güçtür. Başarılı bir yönetici, mevcut problemle ilgili tüm bilgilerden yararlanır ve önce problemi doğru biçimde saptar. Yönetimde doğru probleme yanlış çözüm getirildiğinde geç de olsa mutlaka farkedilir ve doğrusu bulunur. Fakat yanlış probleme doğru çözümler üretmek, genellikle içinden çıkılamaz durumlara yol açar.

– BÜRO YÖNETİMİNDEKİ KİŞİLER YARATICI OLMALIDIR:

Bürolarda tüm yönetsel süreç, yaratıcılığa ve başarılı fikirler geliştirmeye bağlıdır. Örneğin, bürodaki iş akışının en iyi yolunu bulmak ilk olarak bir fikirle başlar. Böyle fikirler ise, gözlem ve düşüncenin ürünüdür. Yaratıcı yöneticiler üretici ve yenilikçi, dinamik yöneticilerdir. Büro yöneticisinin görev ve sorumlulukları yaşamsal, temel ve önemli olarak üç grupta toplanabilir. Bir büro yöneticisinin yaşamsal görev ve sorumluluğu iletişimi sağlamaktır. Temel görev ve sorumluluklar; planlama, kontrol etme, yöneltme, örgütleme, problem çözme ve insan ilişkilerini sürdürmedir . Önemli görev ve sorumluluklar ise; veri süreçleme , kelime süreçleme , kayıtların yönetimi, büro düzeninin sağlanmasıdır.

YÖNETİCİ ÖZELLİKLE ŞU ÜÇ NİTELİĞE SAHİP OLMALIDIR :

Yetki ve sorumluluk almaya hazır olmalı:  Kendisinden beklenen işlerin yapılması için kararlar almak durumdadır. Aldığı kararların sorumluluğunu da üstlenmekten kaçınmamalıdır.

Personelini anlamalı: İyi bir  görevde bulunduğu sürece, kuruluşun ve personelinin çalışmalarından haberdar olmalıdır.

Görüşlerini personeline açıklamalıdır:  Astlarının kişisel sorunlarına da duyarlı davranmalı ve bu sorunların çözümüne yardımcı olmalıdır. Böylece, personelinin daha verimli çalışmasını sağlayabilir.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve bunların değerlendirilmesi, işletmenin başarısını artırır. Personelin fikir ve görüşlerinin dinlenmesi, ayrıca onları anlamayı da kolaylaştırır.

Çalışanların sadece dinlenmesi yeterli değildir. Görüş ve fikirlerini değerlendirilmedikçe, çalışanların düşüncelerini bildirmeyi sürdürmeleri beklenemez.

İyi bir olmanın diğer bir gereği de, yöneticinin kendi görüş ve programlarını çalışanlarına aktarmasıdır. Ancak, bu aktarımda olabildiğince anlaşılır olmaya özen göstermeli ve yeterince anlaşılıp anlaşılmadığını  etmelidir.

KAYNAKÇA:
https://nenedir.com.tr/yonetici-nedir-ve-gorevleri-nelerdir/

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya