Büro Yönetimi Bölümü

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Alanın Amacı:Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi büro otomasyonunu da beraberinde getirmektedir. Büro otomasyonu, büro hizmetlerinde elektronik makineler ve bilgisayarlarla işlerin yapılması ve yine sonuçlarının bilgisayarlarla denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır.Büro yönetimi ve sekreterlik Türkiye’de ve dünyada önemi giderek artan bir alandır. Günümüz iş ortamında, birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar aranmaktadır. Büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi, hem örgütlerin istedikleri bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte hem de profesyonel sekreterlik ve yönetici asistanlığı mesleğinin klasik sekreterlik kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu durum, sekreterlik hizmetlerini sunacak sekreterin meslekî eğitimini ön plana çıkarmıştır.Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında;  tüm resmi ve özel kurumlar ile kuruluşlarında büro yöneticisi ve sekreter olarak çalışacak meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu Alandaki Meslekler:Yönetici Sekreterliği, Ticaret Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, ve Tıp SekreterliğiBüro yönetimi ve sekreterlik alanında üçüncü ve dördüncü seviye olarak iki grup eğitim programı bulunmaktadır. Üçüncü seviye eğitim programını tamamlayanlar sekreter, dördüncü seviye eğitim programını tamamlayanlar ise yönetici sekreteri, ticaret sekreteri, tıp sekreteri veya hukuk sekreteri olurlar.  1-Yönetici Sekreterliği Dalı:Tanımı:Yönetici sekreteri; yönetim bürolarını idare eden, yöneticinin iletişim enformasyonunu ve zamanını organize ederek daha verimli çalışmasını sağlayan, büro makinelerini kullanarak büro yönetimini uygulayan, belge ve sunum hazırlayan, dosyalama işlemlerini yürüten, toplantı ve seyahat organizasyonları yapan, protokol bilgisine sahip ve temsil yeteneği olan, yönetici adına görüşmeler, yazışmalar yapabilme ve bağımsız karar alma inisiyatifine sahip nitelikli kişilerdir.  Görevleri:İş yerinde iletişimi sağlamak,İş programı ve hazırlıklarını yapmak,Bilgisayarda ofis programlarını kullanmak,Bilgisayarda resmî ve resmî olmayan yazıları hızlı ve doğru şekilde yazmak,Çalışma ortamının organizasyonunun yapılmasını sağlamak,Dosyalama ve arşivleme yapmak,Etkili ve akıcı sunum yapmak,Kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturmak,Meslekî gelişmeleri takip etmek,Tasarım programları kullanmak,Ticarî hesaplamalar yapmak,İş hayatındaki ekonomik gelişmeleri ve faaliyet alanlarını takip etmek,Ürün ve hizmet tanıtımı yapmak,Kişiler arası etkili ve sağlıklı iletişim kurmak,Grup ve örgüt iletişimi kurmaktır.  2-Ticaret Sekreterliği Dalı:Tanımı:Ticaret sekreteri; ticaret ile uğraşan işletmelerin faaliyetleri sırasında büro makinelerini kullanarak büro yönetimini uygulama, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, bildirimlerle ödemeleri izleme  ve işlemlerini yürütme, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görevleri:İş yerinde iletişimi sağlamak,İş programı ve hazırlıklarını yapmak,Bilgisayarda ofis programlarını kullanmak,Bilgisayarda resmî ve resmî olmayan yazıları hızlı ve doğru şekilde yazmak,Çalışma ortamının organizasyonunun yapılmasını sağlamak,Dosyalama ve arşivleme yapmak,Etkili ve akıcı sunum yapmak,Kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturmak,Örgüt ve iş yapısına uygun ticarî işlemleri yapmak,Bilgisayarda muhasebe işlemlerini yapmak,Meslekî gelişmeleri takip etmek,Ticarî hesaplamalar yapmak,İş hayatındaki ekonomik gelişmeleri ve faaliyet alanlarını takip etmek,Ürün ve hizmet tanıtımı yapmak,Kişiler arasında etkili ve sağlıklı iletişim kurmak,Grup ve örgüt iletişimi kurmaktır.  3.Hukuk Sekreterliği Dalı:Tanımı:Hukuk sekreteri; yargı organlarında çalışan yönetici, yargılayıcı ve savunucu kişilerin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, büro içi ve dışı haberleşmeyi sağlama, yazışma, dosyalama ve arşivleme hizmetlerini kendine özgü olan hukukî kavramlar, deyim ve terimlerle yapabilen, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görevleri:İş programı ve hazırlıklarını yapmak,Bilgisayarda ofis programlarını kullanmak,Bilgisayarda hızlı yazı ve resmî yazı yazmak,Çalışma ortamının organizasyonunun yapılmasını sağlamak,Dosyalama ve arşivleme yapmak,Etkili ve akıcı sunum yapmak,Kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturmak,Hukuk dosyalama sistemini ve dava hizmetlerini izlemek,Meslekî gelişmeleri takip etmek,İş hayatındaki ekonomik gelişmeleri ve faaliyet alanlarını takip etmek,Kişiler arasında etkili ve sağlıklı iletişim kurmaktır. 

kaynakça https://www.kursunkalem.com/buro-yonetimi-bolumu-tanitimi-hakkinda-bilgi/

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal