Büro Yönetimi Alanı

Reklam Alanı

Reklam buraya

10170621_buro_yonetimi

BÜRO YÖNETİMİ  ALANI

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Amaç:Büro Yönetimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterliklere sahip, gelişmelere uyum sağlayan nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ülkemizde hizmet sektörü ve sekreterlik hizmetleri ülke ekonomisi ve istihdam açısından her alanda önemli bir yere sahiptir.

Bu alanda iş ve hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli büro elemanı yetiştirilmektedir. Öğrenciler, 9. sınıftan sonra 10.ve 11. sınıfta  aldıkları teorik eğitime ilave olarak 12. sınıfta piyasada faaliyet gösteren özel ve kamu sektörüne bağlı kurum, kuruluş ve işyerlerinde uygulamalı eğitim görerek  bilgi ve becerilerini pekiştirirler.

Büro Yönetimi  Alanı Altında Bulunan Dallar

  1. Tıp Sekreterliği (2011-2012 eğitim öğretim yılından geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.)
  2. Yönetici Sekreterliği
  3. Hukuk Sekreterliği
  4. Ticaret Sekreterliği

1. Yönetici sekreterliği dalı

Tanım: Yönetici sekreterliği mesleğinin gerektirdiği ofis makineleri, iletişim, sunum, toplantı ve seyahat hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

*Yönetici Sekreteri: Yöneticinin daha başarılı olmasını sağlar; çeşitli kanallardan gelen bilgi ve verileri, raporları inceleyen, işleyen, derleyen kişidir. Üst düzey yöneticilerle çalışırlar. Yöneticilerinin diğer kurumların yöneticileriyle, halkı ve kuruluşun diğer çalışanlarıyla bağlantısını kurmak zorundadırlar. Büro yeterliliklerini taşımaları, yönetsel becerilere ve karar verebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Yönetici sekreteri normal sekreterlerden ayıran en önemli faktör yöneticisinin bütün işlerini ayrıntılarıyla bilmesi ve işi onun yokluğunda onu aratmayacak şekilde yerine getirebilmesi ve onu temsil edebilmesidir.

*Ticaret Sekreterliği Dalı:

Tanım: Ticaret sekreterliği mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan ofis yönetimi, iletişim, bildirimler ve ödemeler ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Ticaret sekreterliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

Ticaret Sekreteri: Ticari işletmelerin çalışmalarında yönetimin ve yöneticilerin yazışma, iletişim ve diğer sekreterlik hizmetlerini yürütmekle görevli büro elemanlarıdır. Görevi son derece önemlidir. Sekreterin atacağı yanlış bir adım müşteri kaybedilmesine neden olur.

 

*Yönetici Sekreteri ve Ticaret Sekreterinin Görevleri:

a) Yöneticiye daha önce programlanan işleri hatırlatır,

b) Gelen haber ve bilgileri kaydeder, yöneticiye ulaştırır,

c) Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar,

d) Randevuları ayarlar, misafirleri karşılar,

e) Gelen yazıları (Fax, posta vb.) alır, sınıflandırır, kaydeder, büro içi evrak akışını sağlar,

f) Mektup, rapor, tablo vb. dokümanları yazar, çoğaltır, dağıtır ve kullanılacak materyali  hazırlatır,

g) Dosyalardan istenen bilgileri bulur,

h) Bir toplantı yapılacaksa gündemini yazıp, ilgililere gönderir, salonu ve kullanılacak                          materyali hazırlatır.

i) Yönetici seyahat edeceği zaman ulaşım aracında, kalacağı otelde yer ayırtır. Pasaport   vize vb. işlemleri yapar, ilgili kişilere durumu haber verir, seyahat materyali hazırlar.

 

Tıp Sekreterliği Dalı:

Tanım: Tıp sekreterliği mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan günlük işler, belgeler, hasta ve tedavi hizmetleri bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Tıp sekreterliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

Tıp Sekreteri :

Sağlık hizmetlerinin verildiği kamu ve özel sağlık kuruluşları, doktor muayenehaneleri vb. yerlerde sekreterlik görevini yerine getiren kişidir. Tıp ile ilgili terimleri bilmesi gerekmektedir. Bu alanda görev yapan sekreter tıbbi yazışmaları ve iletişimi sağlar.

*Tıp Sekreterinin Görevleri:

a) Bağlı olarak çalıştığı yöneticiye daha önce planlanmış işleri hatırlatır. b) Hastalara randevu verir.

c) Gelen hastaları, hasta yakınlarını ve diğer misafirleri karşılar.

d) Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar, arayanları not alır.

e) Gelen yazıları alır, kaydeder ve yöneticiye ulaştırır.

f) Yazılması gereken yazıları yazar, gerekirse çoğaltır, gönderir, dosyalar.

g) Çalıştığı yer doktor muayenehanesi ise doktorların kullandığı cihaz ve malzemeleri   hazırlar.

h) Gerekiyorsa misafirlerin ağırlanması işini yapar.

1. Hukuk sekreterliği dalı:

Tanımı: Hukuk sekreterliği mesleğinin gerektirdiği, günlük işler, dava hizmetleri, toplantı ve seyahat organizesi ile ilgili gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Hukuk sekreterliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

Hukuk Sekreteri: Avukatlık bürolarında ve mahkemelerde görev yapmaktadır. Adli yazışmaları gerçekleştirmekte, dosya ve arşiv işlerini yürütmektedirler. Hukuk bilgilerini geliştirmek için ilgili yayınları ve yürürlüğe giren kanunları izlemeleri gerekmektedir. Güvenilir kişilik özelliğine sahip olmak, sır tutmak, dedikodu yapmamak ve soğukkanlı olmak hukuk sekreterlerinin ortak özellikleridir. Her yıl adliyenin açtığı sınavla ticaret lisesi mezunu öğrencilerimiz adliyelerde devlet memuru olarak çalışabilmektedir.

 

*Hukuk Sekreterinin Görevleri:

            a) Telefon, fax, elektronik posta gibi araçlarla iletişimi sağlar, randevuları düzenler.

b) İşyerine gelen müvekkilleri ve ziyaretçileri kabul eder ve görüşmek istenilen kişi ile (avukat, savcı, hukuk müşaviri gibi) görüşmesini sağlar.

c) Avukatlık bürosunda çalışıyorsa (davacı kişi avukatına vekâletname verdikten sonra)   konu üzerinde avukatın hazırladığı yazıyı (dilekçeyi) usulüne uygun olarak daktilo eder ve mahkemeye götürür.

d) Mahkemeden davalar ile ilgili gelen her tür yazıyı ilgili dosyaya takar.

f) Duruşma günlerini izleme defterine kaydeder.

g) Makbuzları hazırlar ve imzalattırır.

h) Mahkemeden dava ile ilgili evrak kopyasını alır.

 

KAYNAK:
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/06/119759/icerikler/buro-yonetimi-alani_187147.html

Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*