Büro Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Büro Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları:

Büro yöneticisinin görevi, işin başkaları tarafından düzgün yapılmasını sağlamaktır. Yönetici yetki ve sorumluluğunu paylaşarak işlerin başkaları tarafından yapılmasını sağlamak durumundadır. Her işi kendisinin yapması mümkün değildir. Yönetici, iş gördürürken bazı görevleri yerine getirmelidir. Büro yöneticilerinin temel görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

1-Planlama ve programlama: Büro yöneticisinin ilk işlevi, büroda yapılacak işleri ve etkinlikleri önceden planlamak ve programlamaktır. Zira plansız ve programsız çalışan bir yönetici, gelişi güzel çalışan, ne verirsen onu yapan ve sadece gelen yazıya, telefona, vatandaşa cevap veren, onun dışında boş oturan, sohbet eden, çay içen adam demektir. Planlı ve programlı çalışan yönetici ise aktif ve üretkendir. Bu amaçla, büro yöneticisi, büroda yapılması gereken işleri ve görevleri haftalık, aylık ve yıllık olarak planlamalı ve programlamalı ve bunların uygulanmasını sağlamalıdır.  Kaynakları sağlama ve kullanma: Büroda iş ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi her şeyden önce gerekli ve yeterli beşeri, mali, maddi, fiziki 41 ve hukuki kaynakların sağlanmasına ve bunların personel tarafından rasyonel, ekonomik, dengeli etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Zira bir yönetici örgütte gereksinim duyulan kaynakları sağlayabildiği oranda etkili ve verimli olur. 

2-İş düzenleme: Büroda yapılan işleri bölümleme; personelin yapacağı işleri/görevleri personel arasında adil, objektif ve dengeli bir şekilde dağıtma ve iş bölümü yapma; en kolay ve en hızlı biçimde iş akışını sağlama büro yöneticisinin temel bir işlevi ve etkinliğidir.  İş birliği ve eş güdüm (İlişki) sağlama: Büro yöneticisi, örgütte öteki birimler ve bürolar ile çalışan personel arasında uyum, eş güdüm ve iş birliği içinde çalışmayı sağlayan kişidir. Zira bürolarda yapılan işler çoğu zaman diğer birimleri ve büroları da ilgilendirir. Her örgüt, birimleri ve büroları ile bir bütündür. 

3-Çalışma ekibi kurma: Çağımızda yönetim ekip işidir. Başarılı yöneticiler dinamik bir ekibi olan kişilerdir. Ekibi olmayan yöneticiler örgütte yalnız kalan pasif kişileridir. Yönetimde etkili ve verimli olabilmek için aktif, dinamik, üretken, çalışkan kişilerden oluşan bir çalışma ekibi kurmak şarttır. Bu yüzden, örgütlerde büro yönetiminden itibaren her birim, yöneticinin önderliğinde bir ekip olmalıdır. Ekip olan, uyum ve iş birliği içinde çalışan birimler ve örgütler daima başarılıdır. 

4-İyi ilişki ve etkili iletişim kurma: Yönetim iletişim ve ilişkiler sistemdir. Bu yüzden, etkili yönetim, daima etkili iletişime ve iyi ilişkilere dayanır. Yönetici, başarılı olmak için astları, üstleri, denkleri, iş sahipleri, müşterileri, diğer birimler ve örgütler ile iyi ilişki ve iletişim kurmalıdır. 

5-Resmî yazışma dosyalama ve arşivleme: Örgütlerde büro yöneticilerinin en yoğun olan iş ve görev alanlarından biri, örgütte ya da birimde üretilen hizmet ve ekinlikler, iş ve işlemler için gerekli yazışmaları yapmak; bunları dosyalamak ve arşivlendirmektir. Bu yüzden, örgütlerde var olan bütün bürolar evrak-dosya üretim merkezleridir. Çünkü yönetimde her iş ve işlem, her hizmet ve etkinlik mutlaka bir yazışma, onaya ve karara dayanır. Bu nedenle büro yöneticisi resmî yazışma, dosyalama ve arşivleme tekniklerini iyi bilmeli, tam ve doğru olarak uygulamalıdır. 

6-Büro personelini etkili ve verimli yönetme: Büro yöneticileri kendilerine bağlı personeli etkili ve verimli bir şekilde yönetebildikleri takdirde başarılı olabilirler.

04/14/2020

KAYNAKÇA:

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/B%C3%BCro%20Y%C3%B6netimi%20Modelleri.pdf

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal