BÜRO TÜRLERİ

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Bürolar genel olarak, üstlendikleri işlevler ve iş görme yöntemleri çeşitleri bakımından, çeşitli türlere ayrılmaktadır. Büroları genellikle iki grupta incelemek mümkündür. Bunlar: çağdaş bürolar vel klasik bürolardır. Klasik yani diğer adıyla geleneksel bürolar, fiziki bir mekanı bulunmakta olan bürolardır. Sanal çağdaş bürolar ise belli bir fiziki mekana gerek duyulmayan, sanal ortamlarda işlerin yapılmasını imkanlı kılan büro çeşitidir.

Klasik Büro Türü;

Klasik büro işleri, örgütsel olan faaliyetleri kolaylaştıran teknik nitelikte yapılmakta olan işlerdir. Bu işler, mal ve hizmet üretimi ile alakalı, ham madde ve diğer bilgilerin sağlanması, bunlarla ilgili kayıtlar ve maliyet hesapları, personel, ihtiyaç seçimi, bunların yerleştirilmesi, eğitim ve geliştirilmesi tayin ve terfi ettirmesi gibi klasik büro işlemleridir ve büro yöneticileri de, söz konusu olan işlerin yönetiminden sorumlu olan kişilerdir. Klasik bürolar, geleneksel büro faaliyetlerinin yapılmakta olduğu bürolardır.

Uzmanlık Alanlarına Göre Büro Türü;

Uzmanlık alanına göre bakıldığında bürolar, mesleki uzmanlık bilgilerine sahip şahıslar tarafından kurulmakta bürolardır. Uzmanlık alanlarına göre bürolar aynı zamanda özel büro olarakta nitelendirilirler. Uzmanlık alanlarına göre kurulan bürolar genel olarak, bir ya da iki kişi tarafından kullanılmaktadır.

Ait Oldukları Kurumlara Göre Büro Türü;

Bu bürolar, kamu kuruluşlarına ait bürolar ve özel organizasyonlara ait büro çeşitleridir. Özel organizasyonlara ait bürolar, daha fazla, üretim, hizmet ve ticaret işleriyle alakalı olan faaliyetlerin yerine getirildiği büro türüdür. Üretim işletmelerindeki bürolar, temel maksadı, ham maddeleri kullanılacak halde, ürüne dönüştüren işletmelerdeki bürolardır. Fabrika büroları bu büro türünün içerisine girer.

Özel Ya da Kapalı Büro Türü;

Çalışan kişilerin tek başına ya da, birkaç kişinin birlikte kullanmakta olduğu bürolardır. En fazla 4 kişinin birlikte çalıştığı küçük odalar şeklindedir. Açık büroların avantajları, kapalı büroların dezavantajları durumuna gelmektedir

 

Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar

Yerleşim biçimlerine göre bürolar “açık bürolar”, “özel bürolar” ve hibrit (melez) bürolar olmak üzere 3 kısma ayrılır;

 Açık bürolar, rutin ve mekanik işler yapılan kurumlarda, geniş salonlarda toplu çalışma tercih edilmektedir. Bu salonlara “açık büro adı verilir. Açık bürolarda yaklaşık olarak 5 -100 personel çalışabilir. Açık büroların alanları ise 150 – 3000 m² arsada olabilir. Açık bürolar gerektiğinde portatif ve ses geçirmeyen bölmelerde daha küçük salonlara bölünebilir.

Açık büroların avantajları;

 Binanın maliyeti düşer.

 Isıtma, aydınlatma ve diğer servisler ucuz olur. (Ekonomiktir.)

 Daha az alana daha kolay ve düzenli yerleşme olanağı verir (Yerden tasarruf sağlar.) .

 Kapı adedi ve koridorlar azalır.

 Dekorasyon ve temizleme maliyeti düşer.

 Daha yakından etkili, kolay denetim ve gözetim olanağı sağlar.

 İlgili, birimlerini daha rahat gözleyebilir.

 Haberleşme ve iş akımını kolaylaştırır.

 Makine ve gereçlerin ortaklaşa kullanım kolaylığı olur.

 Örgütte ve bürolarda değişiklik gerekirse bu gereksinme bölümlerde kolayca karşılanabilir.

 Daha iyi fiziksel şartlar sağlanmasına elverişlidir.

Açık büroların dezavantajları;

o Parayla ilgili güvenirliğin önemli olduğu türdeki işlerde gizlilik azalır.

o Ziyaretçiler ve genel hareketlilik işteki dikkatin dağılmasına neden olur.

o Konuşmalar sessizliği bozabilir. Aşırı gürültü ve uğultu olabilir.

o Salgın hastalıkların yayılmasına müsaittir.

o Kişisel prestijin azaldığı kanısına varılır.

o Bu sakıncaların giderilebilmesi için açık bürolarda aşağıda belirtilen tedbirler alınmalıdır.

o İzolasyon maddeleri kullanılarak dışarıdaki gürültünün içeri girmesi önlenebilir.

o Zemin halı ya da mantarla kaplanmalıdır.

o Tavan, duvarlar, kapılar sesi emen maddelerle kaplanmalıdır.

o Perde kullanılarak sesler hafifletilmelidir vs.

Özel (kapalı) bürolar, çalışanların tek başına veya birkaç kişinin bir arada kullandığı bürolardır. 1 ile 4 kişinin birlikte çalıştığı küçük odalardır. Açık büroların avantajları, kapalı büroların dezavantajları hâline gelir.

Ancak bazı hizmetler için kapalı büro ayrılması zorunludur. Müdür ve daha üst kademe yöneticilerle iş sahipleri ve ziyaretçilerle çok sık karşı karşıya gelen memurlar, ilgililerle gizli görüşmesi gerekli olan mülakat memurları araştırma, planlama, dosya incelenmesi proje hazırlama vb. gibi dikkat gerektiren işlerde ve gizli kalması gereken işlerde çalışan personele özel kapalı bürolar ayrılması gerekmektedir.

Hibrit (melez) bürolar: Hem açık büro hem de kapalı büro yaklaşımlarının özelliklerini kapsadığından, bu ad verilmektedir. Örneğin duvardan bölme yapan paneller ile özel bürolar anında kurulabilir ve gerektiğinde bu panellerin sökülmesiyle hızlı bir biçimde açık alana dönüştürülebilir. Gerçek hayatta da birçok organizasyon bu yaklaşımı kullanmaktadır.

Son zamanlarda bilgi ve iletişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler, özellikle yerleşim biçimlerine göre yapılanan büroları anlamsız kılmakta, bunun yerine belli bir fiziksel mekânla sınırlanmayan, sanal ortamlarda uzmanlık alanına göre faaliyetlerin yürütüldüğü sanal büroların önemi artmaktadır. Haberleşme teknolojisindeki gelişmeler insanların bir yere bağımlı olarak çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Özellikle sanal ortamlarda sesin, görüntülerin ve yazıların aynı anda görünme ve interaktif (etkileşimli) iletişim olanağı, belli bir yere bağlı olarak çalışma gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır.

Çağdaş Büro Türleri

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, toplumsal yaşamda olduğu kadar iş yaşamında da önemli gelişmelere neden olmaktadır. İş yapma yöntemlerinin sürekli değiştiği bir iş dünyasında yaşıyoruz. Önceden ofis işleri genellikle, küçük bir ofiste sekreter ve muhasebeciyle görülürdü. Bugün ise daha büyük işler, dört duvar arasına sıkışmadan bir telefonla, faksla veya internet bağlantısıyla herhangi bir yerden yapılabilmektedir. Büro uygulamalarında bugün tanığı olduğumuz uygulamalar, gelecekte bu alanda büyük bir değişimin olacağını göstermektedir.

Günümüzde bürolar sabit fiziksel mekânlar olmaktan çıkıyor. Esnek iş uygulamaları, kendini en fazla çalışma yerlerinde gösteriyor. Hatta çalışma yeri kavramı kendiliğinden anlamsızlaşıyor. Bugün biçim ve içerik değiştirmiş olsa bile büro işleri devam ediyor; ancak iş yeri yavaş yavaş ortadan kalkıyor. İşler her yerde yapılıyor, bilgisayar ortamında bir elefon bağlantısıyla envanter denetimlerinden, stok kontrollerine, istihdam politikalarından, iş analizlerine, dönem sonu hesaplarının kontrolünden her tür ofis faaliyeti, belli bir mekâna bağımlı olmadan yürütülebilmektedir.

Çağdaş bürolar, genellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin birlikte kullanılması sonucu sanallaşan büro faaliyetlerinin görüldüğü bürolardır. Çağdaş büroları şu şekilde sınıflandırabiliriz;

 Gezici (Mobil) bürolar

 Adhokratik bürolar

 Ev bürolar

 Sanal bürolar

 Yaratıcı bürolar

 Modüler bürolar

Kaynakça: https://www.turleri.net/buro-turleri.html

 

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal