BÜRO ORGANİZASYONU

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

BÜRO ORGANİZASYONU
Günümüzde işletmelerde görülmekte olan işler artarak karmaşık bir yapı haline gelmiştir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak her alanda uzmanlık dalları gelişmiştir. Büro yöneticisi büro organizasyonu konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bir büronun organize edilebilmesi için işlerin belirlenmesi,düzenlenmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Büro organizasyonu yapılırken işletmenin amaçları ve büro hizmetlerinin özellikleri esas alınmalıdır. Seçilecek organizasyon modeli işletmeyi amacına ulaştıracak ve planlarını gerçekleştirecek en uygun yapıda bir model olmalıdır.


 BÜROLARDA ORGANİZASYONUN PLANLANMASI

Planlama:
Planlama ileriye bakış, ileriyi görüştür. Planlama gereksinimlerle kaynakların dengeleştirilmesidir. Bir plan içinde çalışan büro yöneticisi ani olaylarla karşılaşmaz. ileride karşısına çıkabilecek herşeyi önceden düşünerek tedbirlerini almış, kaynaklarını hazırlamış olur. Böylece günlük ve ani olaylar büronun amacına yönelen esas çalışmalara engel olmaz.Ayrıca planlama aniden çıkacak problemler karşısında şaşkınlık, telaş ve başarısızlığa uğrama olasılığını baştan önlemiş olur.


Organizasyon_Semasi_TR


BÜRO ORGANİZASYONU VE MODEL SEÇİMİ

Büro organizasyonu ile işletme organizasyonu arasında bir şekil farkı yoktur. Büro organizasyonu da işletme organizasyon ilkelerine göre yapılmalıdır. Büro yöneticisi organizasyon konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bürosunu işletmenin bütünü içerisindeki fonksiyonu göz önüne alarak organize etmelidir. Bir büronun organize edilebilmesi için işlerin belirlenmesi, düzenlenmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Büro organizasyon modeli seçilirken işletmenin amaçlarının en iyi hizmet edecek ve fonksiyonları yerine getirebilecek büro organizasyon modeli seçilmelidir. Seçilecek organizasyon modeli işletmeyi amacına ulaştıracak ve planlarını gerçekleştirecek en uygun yapıda bir model olmalıdır. Seçilen organizasyon modeli yer, zaman ve içinde bulunulan şartlara göre değişiklik gösterebilir. Diğer bir ifade ile her yerde ve şartta kurulabilecek belirli bir organizasyon modeli yoktur.

Büro organizasyon modeli seçilirken şu faktörler göz önünde bulunmalıdır.

1) İşletmenin amacı ve faaliyetleri,
2) İşletmenin ömrü,
3) İşletmenin karşılayacağı iş yükü,
4) Uzman elemanlara olan ihtiyaç ve bunların sağlanabilme imkanları,
5) İş ile ilgili yasal düzenlemeler,
6) Parasal, maddi ve insani kaynaklar,
7) Amaca uygun araç ve gereçler,
8) İzlenecek politika,
9) Koordinasyon ve denetim sırasında karşılaşılabilecek problemler.

BÜRO ORGANİZASYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Faaliyette bulunan bir işletmenin büro organizasyonunu değişmeye zorlayan etkenler iki gruba ayrılır:

1) İç Etkenler
a) Amacın değişmesi
b) Yönetim politikasının değişmesi
c) Yerleşme durumunun değişmesi
d) İş gücünün değişmesi
e) Yöneticilerin değişmesi
f) Bütçenin değişmesi

2) Dış Etkenler
a) Teknolojik gelişme
b) Haberleşme ve ulaşım imkanlarının hız kazanması
c) İhtiyaçların değişmesi
d) Ekonomik ve sosyal hayattaki değişmeler

 

Kaynak: http://www.sistempatent.com/portals/0/buro-yonetimi.pdf

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*