Büro Kavramı ve Tanımı

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Bazı kuruluşlar büro terimine “bölüm, şube, kısım, servis,
ofis, kalem, yazıhane, çalışma odası, iş yeri” gibi
kelimeler kullanmaktadır. Kompleks bir yapıda olan çalışma hayatı sonucunda bürolar, “Büro Yönetimi” alanında kaydedilen gelişmeler sonucunda “modern büro” şekline dönüşmüştür. Modern bürolar, kolay,
çabuk, rasyonel ve düzenli çalışmayı sağlayan; bütün gerekli tesisatı içeren ideal bir çalışma yeri olarak 21. Yüzyılda yerlerini almışlardır. Bu özellikleri ile de sadece ekonomik kuruluşlarda değil; her
alanda faaliyet gösteren örgütlerde yerlerini almışlardır.

Türkiye’deki Büro Kavramının Kısa Tarihçesi ve Gelişimi

1950’li yıllara kadar “şahıs firmaları ve işhanı” adı altında
tanımlanan odalarda organize ediliyorlardı. (Tek bir odada firma
sahibi ve sekreteri)
1960’lı yıllarda aile işletmelerinin gelişmesine paralel olarak
bürolar tek odadan apartman dairelerine taşınır. (8-10 kişi ile
bir apartman dairesinde verilen hizmet)
1970-1980’li yıllarda holdingler ve şirket toplulukları tek
merkezden yönetilmeye başlayınca 8-10 kişilik bürolar, 8-10
katlı binalara taşınmaya başlar.
Son yıllarda ise, 1000’in üstünde işgücünü sığabilecek 20-25
katlı plaza binaları ile bürolar ekonomik faaliyetlerin
üretilmesinde etkili olarak görev almaya başlar. 

Büroların İşlevleri

– Bilgi Toplanması
– Elde edilen bilgilerin analizi 
– Bilginin işlevsel hale getirilmesi 
– İşlevsel Bilginin Bilgi Havuzlarında Depolanması
– Yönetimin İhtiyacı Olan Bilgilerin İletilmesi

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/50929/mod_resource/content/1/2.%20B%C3%9CRO%20TANIMI%20T%C3%9CRLER%C4%B0%20VB.pdf

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal