Bucak

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

BUCAK TARİHİ

“Bucak” Adının Kaynağı

Bucak ilçe merkezi 3 dağ arasında kurulmuştur. Yerleşim yerinin bir kısmı ilme bitkisi ile kaplı olduğu için; ilçe halk arasında “İlmeli Bucak” adıyla anılmıştır. Bu bölgeye yerleşenler Oğuz boyuna mensup olduğu için “Oğuzhan köyü” olarak da adlandırılmıştır. İstiklal Savaşı (1919- 1923) sırasında “Oğuzhan” adıyla bir nahiye teşkilatı kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde 30.05.1926 tarih ve 877 sayılı kanunla bugünkü “Bucak” adını almıştır. 1927- 1928 yılı Devlet Salnamesi’nde (Devlet Yıllığı) Burdur Vilayeti’ne bağlı Bucak Kazası’nın diğer ismi “Oğuzhan” olarak belirtilmiştir.

Türk Hâkimiyetinden Önce Bucak

Isparta ve Burdur illerini içine alan Göller Bölgesi’nde (Pisidya) yapılan araştırma ve kazılar, buranın tarih öncesi dönemlerinden beri yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağı devirleri Bucak’ta da hüküm sürmüştür. Şehir merkezindeki Höyücek’te Prof.Dr. Refik Duru tarafından yapılan kazılarda M.Ö. 6000 ve 7000’li yıllara ait bulunan eserler de bunu doğrulamaktadır. Pisidya’da Neolitik Dönemi (M.Ö. 8500-5400) aydınlatan en önemli yerleşim yerlerinden biri; Burdur civarındaki Hacılar Höyüğü, diğeri ise Kuruçay Höyüğü’dür. Hacılar Neolitik Dönemi ile çağdaş bir başka tarih öncesi yerleşim de Burdur-Antalya yolu üzerinde yer alan Kızılkaya’dır. Hacılar Neolitiği’nin Kızılkaya Neolitiği’nden geliştiği anlaşılmaktadır. Kalkolitik Dönemin (M.Ö. 5500- 3000) aydınlanmasında Hacılar ve Kuruçay höyüklerinin yanı sıra Bucak ilçe merkezinin batısında bulunan Bucak Höyüğü de önemlidir. Burdur ve civarında İlk Tunç Çağı’na (M.Ö. 3100- 3000) ait pek çok yerleşim alanları bulunmaktadır. Bu dönemi aydınlatan verilerin çoğu Kuruçay Höyüğü’nden çıkarılmıştır. Bucak civarındaki Karaaliler de bu dönemdeki yerleşim alanlarından birisidir.

Türklerden önce Bucak çevresi Pisidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Selefkoslar, Romalılar ve Bizanslıların hâkimiyetine girmiştir. Bu devletlerden kalma pek çok tarihi kalıntı Bucak ilçesinde görülmektedir. Pisidya’nın bugünkü Bucak ilçesi sınırları içinde kalan önemli şehirleri şunlardır:

• Kremna (Çamlık Köyü’nde, Roma şehri)

• Kodrula (Kestel Köyü’nde, Roma şehri)

• Kretapolis (Kızılkaya’da, Roma şehri)

• Sia (Karaot Köyü’nde, Roma şehri)

• Komama (Ürkütlü’de, Yunan yerleşmesi)

• Milyas (Kocaaliler’de, Roma-Yunan yerleşmesi)

• Panemoteichos (Boğazköy’de, Roma şehri)

• Sur Kalıntısı (Taşyayla Köyü’nde)

• Yunan Kaya Mezarı (Kuşbaba Köyü’nde)

• Bizans Kalıntısı (Kızıllı Köyü’nde)

• Bizans Kalıntısı (Kızılseki Köyünde)

Son kazılarda; Kreates ve Kreatyum gibi kayıp şehirlerin Bucak ilçesinin Onaç Yakası’nda ve Boğazköy’de olduğu belirlenmiştir. Hicri 1330 (1914) tarihli Konya Vilayet Salnamesi’nde, Pisidya egemenliğinde Kızılkaya’nın Bademağacı köyü civarında “Ariyasos” adıyla eski bir şehir olduğu ve burada “altı kapı” denilen bir su yolu kemerinin bulunduğu belirtilmiştir. Bucak sınırları içindeki Milyas (Melli-Kocaaliler) M.Ö. 546’da başlayan Pers egemenliği döneminde Pisidya Birinci Satraplık bölge merkeziydi. Milyas daha sonra İskender’in istilasına uğramıştır. İskender’in ölümünden sonra Selefkos ve Bergama (dolaylı olarak Roma) egemenliğine girmiştir.

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya