Arşiv Çeşitleri

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

 

arsiv

 

 

Devlet Arşivleri: Devlet arşivleri bir ülkede, devlet hayatı ile ilgili mevcut bütün arşiv malzemelerinin toplanmış olduğu arşivlerdir.

Özel Arşivleri:Devlet örgütü dışında, herhangi bir kişi ya da kuruluş tarafından üretilen her türlü belge özel evrak tanımı içine girebilir. 

Kent Arşivleri:

Özellikle yerel kültür mirasını korumak, kullanıma sunmak ve hizmet verilen bölgenin yerel belleğini oluşturmak amaçlarıyla“Kent Arşivi” oluşturulur.

Hastane Arşivleri:Yataklı tedavi kurumlarına tedavi edilmek için gelen yaralı ya da hastaların görmüş oldukları işlemler sonucunda oluşan ve hastaların daha sonraki olası basvurularında, bilimsel araştırmalarda, istatistiki değerlendirmelerde, adli davalarda, vb. konularda kullanılmak gibi amaçlarla belirli sınıflama sistemlerine bağlı kalınarak bir sıra ve düzen içerisinde saklanan dokümantasyona,söz konusu dökümantasyona bakan birime, bu dokumantasyonu barındıran yerlere denir.

Kartografik Arşivler:Harita, plan, proje, kroki ve benzeri kartografik malzemenin varsa asılları, yoksa birinci kopyaları dosyalarından çıkarılarak yerlerine bunların hangi kod altında ve nerede saklandığını gösteren “vekil” kayıtlar konur.

Noter Arşivleri:Gazete Arşivleri: Belli periyotlarla yayımlanan gazetelerin eski ve yeni sayılarının bulunduğu arşivlerdir. Teknolojik gelişmelerle beraber bu arşivlere internet üzerinden de erişip çevrimiçi tarama yapmak mümkündür. Gazete arşivlerine örnek olarak; resmi gazete, hürriyet gazetesi ve milliyet gazetesi arşivlerini verebiliriz.

Birim arşivi :Birim arşivi, kurum ve kuruluşların görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve bu kuruluşların çeşitli birimlerinde, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini ifade eder.

 Kurumsal arşiv: bağlı oldukları kurumun entelektüel birikimini dijital ortamda bir arada toplayan, saklayan, koruyan ve dağıtımını sağlayan bir hizmetler bütünüdür. Kurumun hukuki, bilimsel, kültürel ve idari yapısıyla ilgili önemli bilgileri içerir. Bu yüzden etkili erişimi sağlamak için evrakların kolay erişimini sağlamada kurum arşivlerin alt kategorisi olan birim arşivleri önemli bir yere sahiptir.

 

KAYNAK : arşivtürleri

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*