AİLE HEKİMLİĞİNE TIBBİ SEKRETERLER KADRO İSTİYOR..

Reklam Alanı

Reklam buraya
Tıbbi sekreter; sağlık kurum ve  kuruluşlarında evrak, rapor, hasta işlemleri, istatistik ve kodlama, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürüten, tıbbi bilgileri toplayıp, tıbbi  dokümana dönüştürme bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli sağlık personelidir.
Etkili bir sağlık hizmeti sunabilmek için uygun fiziki şartlara ihtiyaç olmakla birlikte; bu hizmetlerin sunumunda ve değişen ihtiyaçlara göre  sürdürülebilmesinde en önemli güç olan, sağlığa ilişkin eğitim görmüş olan  sağlık çalışanları, tarihin her döneminde yapılan işin temel unsuru ve belirleyicisi olmuştur. Bu nedenle,  sağlık hizmetlerinde amaçlanan hedeflere  ulaşılabilmesi için, temel girdi olan insan faktörünün verimli bir şekilde kullanılabilmesi  gerekmektedir.
Ülkemizde sağlık hizmetleri, ulusal ve uluslararası hizmet sektörü olarak Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)  standartlarını kapsamaktadır. Bu sektörde yetişen nitelikli eğitim almış sağlık  çalışanları, Avrupa Birliği normlarına göre serbest dolaşım hakkı kazanmış çok az sayıdaki profesyonel sektörden  birisidir. Ülkemizdeki sağlık çalışanları, ihtiyaç duyulduğunda dünyanın her  yerinde, özellikle Avrupa?da istihdam edilecek  nitelikleri fazlasıyla taşımaktadır. Artık yetkililerde hak ettikleri haklarını versinler. TBMM  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar, “Ne kadar hizmetli arkadaşımız var. Eğitim durumları ne, bu konuda birlikte bir rapor  hazırlayacaklarını ve Çalışma yapacaklarını duyurdular.
Dört yıl sağlık lisesi Tıbbi sekreterlik  okuyanların çoğu 2 yıllık sağlık hizmetleri MYO  Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programını bitirdiler. Onlar hatamı yaptı  şimdi. Suçumuz 2 yıl sağlık hizmetleri meslek  Yüksekokulunu bitirmemiz miydi? İş alanı geniş olan tıbbi sekreterler  Hastaneler, Halk sağlığı müdürlüğü Toplum sağlığı merkezleri.İş alanı geniş  olmasına rağmen atanamıyor.Tıbbi sekreterler için mecliste Hem eski sağlık  bakanı Recep AKDAĞ?A Hem de yeni sağlık bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu Soru  önergeleri Sunuldu. Aile sağlığı merkezinde sınıflandırmadan dolayı çalışıyoruz.  Tıbbi sekreterler olarak maaş olarak aynı olsun ama aile sağlığı elemanı olarak  görev alalım güvencemiz olsun.Aile hekimliğinde tıbbi sekreterler olarak kadro  istiyoruz. TBMM Sağlık Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar kadro için Çalışma  yapacaklarını duyurdular. Aile hekimliğinde tıbbi sekreterler olarak Sağlık  Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar sesleniyoruz: Artık hak ettiğimiz hakkı  istiyoruz.
Sınıflandırmadan dolayı B sınıfı için 1  Tıbbi sekreter A sınıfı 2 Tıbbi sekreter çalıştırılıyor. Halk sağlığı  Müdürlükleri Doktorlara Aile Sağlığı Merkezleri kiralıyor. Hemşireler Aile  hekimliğinde aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalıyorlar. Aile Sağlığı  merkezleri sınıflandırmaya geçtiği zaman doktorların maaşında ek olarak bir  fazla olarak alıyorlar. hiçbir meslek bu kadar hak için mücadele  etmemiştir.
sağlık meslek liselerinin var olan  bölümlerine ek olarak, makamın 25.02.1994 tarih ve 1412 sayılı onayı ile ?Tıbbi  Sekreterlik? bölümü açılmış ve 1994-1995 öğretim yılında 22 okulda eğitim  öğretime başlamıştır. 1997-2007 tarihleri arasında toplam 24.390 mezun  verilmiştir (6). Sağlık meslek liselerinin tıbbi sekreterlik bölümünden mezun  olanlar ?Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik? ön lisans programına sınavsız geçiş  için başvurabilirler. ?Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik? programına hak  tanındı. Sağlık Bakanından ve yetkililere sesleniyoruz bu önemli konuda biran  önce önlemini alırsa hem işsiz sağlık personeli rahat eder hem de maliyeden  hükümet rahatlar.

 

Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*